TestDaF

Goethe Spracharbeit Berlin Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Ja vēlaties…

  • studēt, veikt pētījumus vai strādāt Vācijā;
  • nokārtot visu Vācijas augstskolu atzītu valodas eksāmenu;
  • pārliecināt pētniecības iestādes un darba devējus par savām vācu valodas zināšanām.

Eksāmenu TestDaF iespējams kārtot licencētos testēšanas centros, kuru skaits ir līdz 450 testēšanas centru visā pasaulē. Licencētos TestDaF testēšanas centrus Latvijā un citviet pasaulē Jūs var meklēt šeit:

Jautājumu gadījumā par TestDaf lūdzu sazināties ar eksāmena kontakpersonu Latvijā Angeliku Bēreri (Angelika Börer):
angelika.boehrer@daad.lv
 

TestDaF ir eksāmens valodas lietotājiem ar priekšzināšanām. Tas aptver līmeņus B2 un C1 Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā.

Ja visas četras TestDaF eksāmena daļas esat nokārtojis TestDaF 4. līmenī, tad izsniegtais sertifikāts kalpo par apliecinājumu valodas prasmei, kāda nepieciešama uzņemšanai gandrīz visās specialitātēs un studiju programmās Vācijas augstskolās.

Valodas eksāmens TestDaF ir arī starptautiski atzīts apliecinājums Jūsu vācu valodas zināšanām darbam pētniecības projektos un akadēmiskās profesijās.

Lai kārtotu eksāmenu, speciālās zināšanas nav nepieciešamas.

Sagatavošanās

Vingrinājumi

Divi pilnībā nokomplektēti TestDaF-Eksāmena paraugi Jums palīdzēs sagatavoties TestDaF kārtošanai.

Papildu informācija

Eksāmena TestDaF priekšnosacījumus, saturu un papildu informāciju atradīsiet šeit: