TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

Goethe Spracharbeit Berlin Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Ja vēlaties…

  • studēt, veikt pētījumus vai strādāt Vācijā;
  • nokārtot visu Vācijas augstskolu atzītu valodas eksāmenu;
  • pārliecināt pētniecības iestādes un darba devējus par savām vācu valodas zināšanām.

TestDaF ir eksāmens valodas lietotājiem ar priekšzināšanām. Tas aptver līmeņus B2 un C1 Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā.

Ja visas četras TestDaF eksāmena daļas esat nokārtojis TestDaF 4. līmenī, tad izsniegtais sertifikāts kalpo par apliecinājumu valodas prasmei, kāda nepieciešama uzņemšanai gandrīz visās specialitātēs un studiju programmās Vācijas augstskolās.

Valodas eksāmens TestDaF ir arī starptautiski atzīts apliecinājums Jūsu vācu valodas zināšanām darbam pētniecības projektos un akadēmiskās profesijās.

Lai kārtotu eksāmenu, speciālās zināšanas nav nepieciešamas.

Testēšanas centri visā pasaulē

TestDaF iespējams kārtot licencētos testēšanas centros. Pašlaik eksāmenu TestDaF piedāvā ap 450 testēšanas centru. Šeit atradīsiet testēšanas centrus Vācijā un visā pasaulē:

Testēšanas centri Vācijā
Testēšanas centri pasaulē

Priekšnosacījumi

  • TestDaF apliecina eksāmena dalībnieku valodas zināšanas ceturtajā un piektajā valodas prasmes līmenī B2 un C1, kas noteikti Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP). Priekšnosacījums eksāmena kārtošanai ir valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.
  • Eksāmena dalībniekiem pirms pieteikšanās eksāmenam jau vajadzētu būt apmeklējušiem 700 līdz 1000 vācu valodas nodarbības pa 45 minūtēm. Lai pieteiktos eksāmenam, apliecinājums par vācu valodas zināšanām nav nepieciešams.
Piesakieties TestDaF jau tagad!

Ja Jūsu vācu valodas zināšanas ir pietiekamas, piesakieties eksāmenam TestDaF. Pirms eksāmena TestDaF kārtošanas iesakām ar to iepazīties. Vislabāk to izdarīt Gētes institūta sagatavošanās kursos vai citos testēšanas centros, vai arī Goethe-Institut tiešsaistes sagatavošanās kursos. Kursos iepazīsieties ar eksāmena formātu un norisi.

Visā pasaulē eksāmenu TestDaF ik gadu iespējams kārtot sešos noteiktos datumos. Lūdzu, piesakieties vietnē www.testdaf.de. Ķīnas Tautas Republikā noteikti speciāli datumi; pieteikties iespējams National Education Examination Authority.

Eksāmena dalībniekiem ar īpašām vajadzībām būtu savlaicīgi jāinformē testēšanas centrs un jāiesniedz aktuāls ārsta izziņa. Tad eksāmena norise tiks attiecīgi pielāgota.