Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Ja vēlaties ...

  • sagatavoties studijām Vācijā;
  • piesakoties vakancei, apliecināt savas vācu valodas zināšanas patstāvīga lietotāja līmenī;
  • sagatavoties darbam medicīnas nozarē Vācijā;
  • apliecināt savu valodas prasmi B2 līmenī;
  • iegūt oficiālu un starptautiski atzītu sertifikātu.

Goethe-Zertifikat B2 ir vācu valodas eksāmens jauniešiem un pieaugušajiem. Tas apliecina valodas prasmi patstāvīga lietotāja līmenī un atbilst ceturtajam līmenim (B2) Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā.

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka…

  • spējat saprast galveno saturu sarežģītos tekstos par konkrētiem un abstraktiem tematiem un diskusijas par profesionāliem jautājumiem savā specialitātē;
  • spējat spontāni un tekoši sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, tā ka komunikācija starp sarunas partneriem noris bez īpašas piepūles;
  • spējat skaidri un detalizēti izteikties par dažādiem tematiem, izklāstīt viedokli par aktuālu jautājumu un nosaukt dažādu iespēju priekšrocības un trūkumus.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Norādītā zemākā cena ir spēkā, ja Jūs ne vēlāk kā pirms sešiem mēnešiem jau esat apmeklējis kādu Goethe-Institut vācu valodas kursu. Seši mēneši aptver periodu no valodu kursa noslēguma līdz vācu valodas eksāmena dienai. Šajā gadījumā cena automātiski mainās rezervācijas procesā. Ja tas nenotiek, lūdzu, sazinieties ar kursu organizatoru biroju.

Sagatavošanās

Vingrinājumi

Šeit atradīsiet eksāmena paraugus un vingrinājumu komplektus, kas sniedz iespēju vingrināties tiešsaistē, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un interaktīvi.

Papildu informācija

Eksāmena Goethe-Zertifikat B2 priekšnosacījumus, saturu un papildu informāciju atradīsiet šeit:

Goethe-Zertifikat B2 Digital

Gētes institūts Rīgā piedāvā arī Goethe-Zertifikat B2 digitālo versiju.