Goethe-Zertifikat A2

Excited businesswoman Foto: Getty Images/Daniel Laflor

Ja vēlaties…

  • apliecināt vienkāršas zināšanas vācu valodā;
  • apliecināt savu valodas prasmi A2 līmenī;
  • iegūt oficiālu un starptautiski atzītu sertifikātu.

Goethe-Zertifikat A2 ir vācu valodas eksāmens pieaugušajiem. Tā priekšnosacījums ir elementāras valodas zināšanas, un tas atbilst otrajam līmenim (A2) Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā. 

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka ...

  • spējat saprast un lietot ierastas frāzes ikdienas situācijās;
  • spējat sazināties vienkāršās, ierastās situācijās, kurās ir runa par informācijas apmaiņu par labi zināmiem tematiem;
  • spējat ar vienkāršiem valodas līdzekļiem aprakstīt savu izcelsmi un izglītību, tuvāko apkārtni un lietas, kas saistītas ar ikdienišķām vajadzībām.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Netiek aplikts ar PVN, pamatojoties uz darbību, kurai nav peļņas gūšanas rakstura

**) Norādītā zemākā cena ir spēkā, ja Jūs ne vēlāk kā pirms sešiem mēnešiem jau esat apmeklējis kādu Goethe-Institut vācu valodas kursu. Seši mēneši aptver periodu no valodu kursa noslēguma līdz vācu valodas eksāmena dienai. Šajā gadījumā cena automātiski mainās rezervācijas procesā. Ja tas nenotiek, lūdzu, sazinieties ar kursu organizatoru biroju.

Sagatavošanās

Vingrinājumi

Šeit atradīsiet eksāmena paraugus un vingrinājumu komplektus, kas sniedz iespēju vingrināties tiešsaistē, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un interaktīvi.

Papildu informācija

Eksāmena Goethe-Zertifikat A2 priekšnosacījumus, saturu un papildu informāciju atradīsiet šeit: