Kunstnerresidenser Refugium eller Katalysator?

Studio Assaf Gruber
Studio Assaf Gruber | © Georg Schroeder /Künstlerhaus Bethanien

Kunstnerresidenser er mer populære enn noen gang, og antall søkere øker for hvert år. Stipendprogrammene gir kunstnerne underhold, tid, rom og ressurser til å tenke, arbeide og bygge nettverk.

«Tyskland er landet med høyest konsentrasjon av kunstnerresidenser. Noen har eksistert i lengre tid, andre er nye», forklarer Jean-Baptiste Joly. Han er direktør for en av de mest etterspurte kunstnerhusene i Tyskland, Akademie Schloss Solitude i Stuttgart. «I motsetning til museer og teatre som har enhetlige spilleregler, kan støttetiltak i en kunstnerresidens anta svært ulike former. Det gir en enorm rikdom av ressurser.»

Kapasiteten, kunnskapen og potensialet til Akademie Schloss Solitude, som ble åpnet i 1990, er eksemplarisk. Det viser de mer enn 3000 søknadene som ble sendt inn i 2015. En av grunnene til den store søkermassen kan være at hele søknaden for første gang kunne sendes elektronisk. Men framfor alt skyldes det de gode betingelsene, understreker Joly: reiseutgiftene dekkes, de får gratis losji, stipendier fra tre til tolv måneder, prosjektstøtte, men også kontakt med et tett nettverk av tidligere stipendiater. Stiftung Solitude, som støttes med tilskudd fra delstaten Baden-Württemberg, stiller 45 studioer til disposisjon for kunstnere innenfor flere sjangre, samt forfattere, musikere og forskere. Mer enn 1200 stipendiater fra 110 land har ikke bare funnet et midlertidig hjem her, de kunne også delta i internasjonale diskurser, utstillinger og foredrag. En ny nettportal skal gi bedre informasjon om hva akademiet kan tilby. For å oppnå dette har akademiet utlyst et eget stipend for nettjournalister, webutviklere og -designere. Søkerne bør ikke være eldre enn 35 år og bør ha fullført studiene for mindre enn fem år siden.

Mulig å trekke seg tilbake – utveksling ønsket

Internationales Künstlerhaus Villa Concordia i Bamberg inviterer komponister, forfattere og billedkunstnere som allerede har utviklet et originalt verk, til et stipendopphold på elleve måneder. Hvert år foreslår utvelgelseskomiteen seks tyskere og seks stipendiater fra et annet land – i 2015/16 er det Norge. I motsetning til mange andre residensprogrammer plikter man ikke å framlegge et konkret arbeidsresultat etter oppholdet.

Idylliske omgivelser, kongelig slottsatmosfære og moderne tilbygg muliggjør konsentrasjon og ro under arbeidet. Nora-Eugenie Gomringer, som ble kjent som slam-poet, er direktør for villaen som finansieres av fristaten Bayern, og organiserer inspirerende møter og arrangementer som også gir nytt liv til regionen. I tillegg til å fremme kunstnere er utveksling mellom stipendiater med ulike nasjonaliteter, kulturer og medier en viktig funksjon for residensprogrammene.

Det gjelder både for kunstnerhus på avsidesliggende steder og for etablerte institusjoner i en metropol som Berlin. Künstlerhaus Bethanien i Berlin har eksistert siden midten av 1970-tallet, og Berliner Künstlerprogramm til Deutscher Akademischer Austauschdienst, som utelukkende retter seg mot utenlandske kunstnere, har eksistert siden 1963. Mange av de hittil over 1000 inviterte kunstnerne har bidratt til Berlins internasjonale omdømme som et populært sted for moderne kunst. Ganske mange har til og med blitt boende i byen.

Et pluss på CV-en

Det er omtrent 40 kunstnerresidenser i Tyskland. I tillegg til midlertidige tiltak er dette først og fremst institusjoner som finansieres av delstater eller kommuner, og de har svært ulike programmer.

Künstlerhaus Schloss Balmoral som ble grunnlagt i den rolige kurbyen Bad Ems i 1995, er spesielt opptatt av å fremme billedkunstnere fra hele verden. Her er det ingen aldersgrense, søkere må sende inn arbeidsprøver som vurderes av an fagjury. Hvert år er det enten bare et medium eller et tema i fokus. I 2015 er temaet «Dada». Denne fokuseringen gjør at stipendiatene har mer intensive samtaler, sier Dr. Oliver Kornhoff, kunstnerisk leder for Balmoral og direktør for Arp Museum Bahnhof Rolandseck. For at de rolige omgivelsene og det rolige tempoet ikke skal føre til full stopp, har han bygget kontakter på tvers av landsdelene. Balmoral har et utstillingsrom i sentrum og holder avslutningsutstillinger i Arp Museum. Til disse er det opprettet et eget kuratorstipend.

Det mer enn 120 år gamle og verneverdige Künstlerhaus Lukas i Ahrenshoop ved Østersjøen tildeler først og fremst månedsstipender og workshop-stipender som egner seg spesielt for kunstnere som er bundet av familie eller arbeidsforpliktelser. For programmet European Media Artists i Residence Exchange (EMARE) til Werkleitz Gesellschaft i Halle an der Saale, en av de eldste residensene for mediekunstproduksjoner i verden, er det ikke obligatorisk oppmøte. EMARE-programmet støtter først og fremst mediekunstproduksjoner og nettverk av ulike europeiske og internasjonale institusjoner.

Stipendopphold i kunstnerresidenser er mer populært enn noen gang og blir stadig viktigere. De fremmer ikke bare et mangfold av kunstneriske posisjoner, men bidrar også til en grenseoverskridende kulturutveksling. Ikke minst er de et pluss på kunstnernes CV.