Ofte stilte spørsmål

Her informerer vi deg om generelle og ofte stilte spørsmål om eksamenene til Goethe-Institut.

Dersom du har ytterligere spørsmål til Goethe-Zertifikat A1 til C2, kan du henvende deg til et av våre eksamenskontorer (Goethe-institutter, Goethe-sentre eller eksamenssamarbeidspartnere) og få personlig veiledning, helt gratis og uforpliktende.

Eksamenene til Goethe-Institut er tilgjengelige for alle interesserte og kan avlegges uavhengig av nasjonalitet. De er utformet for å kunne dokumentere språkkunnskaper i tysk som fremmedspråk og tysk som andrespråk.
Hver eksamen har en anbefalt minstealder for deltakelse.
Du kan forlate eksamenslokalet for en kort stund (toalettbesøk). Dette er nevnt i «Protokoll om gjennomføring av eksamen».
Inndelingen av Goethe-Zertifikat A1 til C2 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk finner du under
Nivåene til eksamenene og språkkursene til Goethe-Institut
Det felles europeiske rammeverket for språk
Attester som kun bekrefter at du har deltatt på et språkkurs, en språknivåtest, en eksamen eller lignende, er ikke nok.

Kun et eksamensvitnemål for bestått eksamen (Goethe-Zertifikat A1-C2, Kleines eller Großes Deutsches Sprachdiplom) er godkjent som dokumentasjon på tilsvarende kunnskaper i tysk som fremmedspråk.
Eksamenene Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom og Großes Deutsches Sprachdiplom er godkjent som språklig dokumentasjon for et studium ved en høyskole (universitet) i Tyskland og fritar deg fra å måtte framlegge dokumentasjon på en TestDaF-eksamen eller en annen høyskolerelatert eksamen (DSH).

Ta kontakt med den aktuelle høyskolen (universitetet) for informasjon om språkkravene, studieretningen eller studiefaget, eller se her www.sprachnachweis.de.
Ved vurdering av de skriftlige eksamensprestasjonene gjelder rettskrivningen av august 2006 for alle eksamenene til Goethe-Institut. Grunnlaget for denne rettskrivningen er «DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung» (fra 24. opplag 2006) og «WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung» (fra 2006).

De gjeldende reglene finner du på Internett under:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Læring er en individuell prosess. Hvor nye tid du trenger for å oppnå et bestemt språknivå, avhenger av ulike og individuelle faktorer: engasjement, tidsbruk og bruk av ekstra øvingstilbud.

Hvis du allerede har lært et eller flere språk, lærer du som regel tysk raskere. Det spiller en stor rolle om du deltar på et språkkurs i hjemlandet ditt eller i Tyskland der du også kan høre og snakke tysk utenom undervisningen.

Undervisningens intensitet (intensiv- eller kveldskurs e.l.) er også viktig for læringsprosessen. Du kan få personlig veiledning om dette ved å kontakte ditt lokale eksamenskontor.
For alle eksamener finner du følgende øvingsmateriell:
  • Materiell til nettbasert øving
  • Materiell for nedlasting
  • Materiell for bestilling
  • Eksamensreglement og gjennomføringsregler
I noen tilfeller får du materiell i språkavdelingen til ditt lokale Goethe-Institut.
For noen eksamener finnes det materiell til ekstern læring og nettbaserte kurs.
Lær tysk via fjernundervisning
Eksamenen kan som helhet gjentas så mange ganger du vil. Nærmere informasjon, også angående muligheten for å gjenta deleksamener, er fastsatt i gjennomføringsreglene for hver enkelt eksamen.
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 30 points (50% of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
The exam is deemed to have been passed when at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been complet-ed. Of these points, at least 45 points must have been earned in the written exam and at least 15 points in the oral exam. Otherwise, the entire exam will be deemed to have been failed.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
A module is deemed to have been passed if at least 60 points or 60% are attained.

You can know more about the Goethe certificates by clicking on the examination title.


 
Goethe-Zertifikat A1 til C2 er gyldige i ubegrenset tid.

Mange institusjoner og arbeidsgivere krever imidlertid et vitnemål som ikke er mer enn to år gammelt.

Vitnemålene til Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) og Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) er etter innføringen av det nye Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom og med endringen av eksamenstilbudet på nivå C2 gyldige fra og med 01.01.2012.
Duplikat utstedes vanligvis ikke.

Hvis eksamenen ikke ligger mer enn 10 år tilbake i tid, kan eksamenskontoret der du avla eksamen, utstede et erstatningsvitnemål mot et behandlingsgebyr.
Ved navneendring (f.eks. ved giftermål, adopsjon, skilsmisse eller lignende) utstedes verken et nytt vitnemål eller et erstatningsvitnemål.

En navneendring kan bekreftes av et offentlig dokument (fødselsattest, vigselsattest eller lignende) eller av en bekreftet kopi.

Navn eller navnets stavemåte må dokumenteres med foto-ID ved påmelding til eksamen. Vitnemålet for bestått eksamen utstedes på grunnlag av disse opplysningene.
Du kan få bekreftet kopi av vitnemål – f.eks. for studier – hos alle offentlige myndigheter (domstol, departement, skole, bank eller lignende). Arbeidsgivere trenger vanligvis en bekreftelse fra et autorisert advokatfirma.
En offisiell oversettelse kan du få gjort hos en statsautorisert oversetter ved et oversettelsesbyrå.
Du kan delta på eksamen uten å ha tatt språk- eller forberedelseskurs, og uten å ha tatt et sertifikat på et lavere språknivå.

Vi anbefaler imidlertid å delta på et forberedelseskurs ved eksamenskontoret. Her lærer du de nødvendige språklige og eksamensspesifikke ferdighetene som vil gjøre det så lett som mulig for deg å avlegge eksamen.

Du kan få personlig veiledning om dette ved å kontakte ditt lokale eksamenskontor.
If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.