European Kiosk Norway

Collage av forsider til Eurozine tidsskrifter Collage: ©Goethe-Institut Norwegen; Forsider: ©Eurozine

DEN EUROPEISKE TIDSÅNDEN – UTVEKSLING AV TANKER OG IDEER

Prosjektet "European Kiosk Norway" fremmer utveksling av kulturmagasiner i Europa. I samarbeid med organisasjonen Eurozine og tidsskriftet Vagant tilbyr Goethe-Institut Norge et fysisk og digitalt rom til dette, der essays og artikler gjøres tilgjengelig for et internasjonalt publikum. Tekstene oversettes til norsk og inngår i en arrangementsrekke der de diskuteres og drøftes videre av europeiske kulturarbeidere som bor i Norge.

Utvalgte artikler kan leses i oversatt versjon på nett, nederst på denne siden. Kulturjournalistikk som selvstendig litterær form har lenge hatt en fast plass i samfunnet og kan bygge bro mellom det lokale og det globale. Kulturmagasiner gjenspeiler dessuten mangfoldet på det europeiske kontinentet. De gir vår tids problemer og utfordringer en plattform for refleksjon utover dagspolitiske reportasjer og antall klikk. Men mange steder på kontinentet ser kulturmagasinenes økonomiske og politiske situasjon alt annet enn rosenrød ut, og det skyldes ikke bare korona: Demokratiske verdier som fri og kritisk meningsytring er under angrep samtidig som økonomisk støtte ofte reduseres og trykte medier må konkurrere med et stort antall kostnadsfrie digitale tilbud.

Norge kan på mange måter betraktes som et europeisk utkantområde, men er også et nytt hjem og arbeidssted for mange andre europeere, som beriker det norske kulturlivet. Formålet med "European Kiosk Norway" er derfor å åpne og samle norske og andre europeiske perspektiver og skape et europeisk "rom" i Norge. I tillegg skal kulturjournalistikk fra europeiske land gjøres tilgjengelig for et bredere og internasjonalt publikum. Dette skjer på flere måter:

  • Et utvalg av europeiske kulturtidsskrifter er tilgjengelig for lesing i originalversjon, i papirformat, på vårt institutt i Oslo
  • Utvalgte artikler kan leses i oversatt versjon på nett, nederst på denne siden
  • Europeiske "expater" som bor i Norge, presenterer et tidsskrift og en artikkel fra sitt hjemland i korte videoer
  • Et i første omgang rent digitalt diskusjonsformat samler meninger fra Norge og et annet europeisk land om et gitt tema​

Partner tidsskrifter

Det danske magasinet Atlas har siden 2010 kommet med fire utgivelser i året om aktuelle temaer innen kultur og samfunn. Målet er å tilby et alternativ i en medieverden som endrer seg raskt, og magasinet eksperimenterer med ulike journalistiske metoder og stiler.
Nettsted: http://atlasmag.dk
Det første opplaget av Blätter für deutsche und internationale Politik ("tidsskrift for tysk og internasjonal politikk") utkom i 1956. Det er et uavhengig tidsskrift og det største månedlige tidsskriftet innen politikk og vitenskap i det tyske språkområdet. Målet er å fremme politisk diskusjon.
Nettsted: www.blaetter.de
Den polske avisen Czas Kultury ("tid for kultur") har blitt utgitt siden 1985. Den ble grunnlagt og formet av datidens fremadstrebende litteraturbevegelse, i dag er den et pålitelig sosiokulturelt tidsskrift som befatter seg med kunst, kultur og aktuelle saker.
Nettsted: www.czaskultury.pl
De Nederlandse Boekengids eller The Dutch Review of Books ble grunnlagt sommeren 2015 og er den nederlandske ekvivalenten til New York og London Reviews og TLS. Det byr på kritikker og grundige anmeldelser som posisjonerer seg i skjæringspunktet mellom akademisk vitenskap, kunst og kultur.
Nettsted: www.nederlandseboekengids.com
 
Den franske Esprit har vært opptatt av aktuelle saker siden 1932. Nyhetsmagasinet fungerer uavhengig og tilbyr filosofer, historikere, sosiologer, forfattere og journalister en plattform for å delta i samtidsdebatter.
Nettsted: www.esprit.presse.fr
Glänta ("lysning") er et svensk kulturtidsskrift som har blitt utgitt hvert kvartal siden 1993. Det inneholder politiske og filosofiske essays, fiksjon, poesi og kunst – noen ganger innenfor et tema.
Nettsted: www.glanta.org
Il Mulino ("møllen") ble grunnlagt i 1951 i Bologna, Italia. Som undertittelen "Kultur- og politikkjournal" avslører, behandles sosiale temaer både fra et politisk og et kulturelt perspektiv. Målet er å kombinere tradisjonelle analyser med forslag til forandring og fornyelse.
Nettsted: www.rivistailmulino.it
Tyske Merkur er et tradisjonelt kulturtidsskrift som ble grunnlagt i 1947 og utgis hver måned. Temaer fra politikk og kulturestetikk diskuteres og settes i sammenheng med hverandre.
Nettsted: www.online-merkur.de
Magasinet New Humanist fra Storbritannia har en lang historie som går tilbake til 1885, da Charles Watts grunnla "Watt’s Literary Guide" for å spre sekulære perspektiver. Gjennom årene har det utviklet seg til det magasinet som utgis i dag. Det beskriver seg selv som et tidsskrift for rasjonalisme, humanisme og fri tenkning som kjemper mot irrasjonalsime.
Nettsted: https://newhumanist.org.uk/
Det walisiske magasinet O’r Pedwar Gwynt ("fra de fire vindene") har eksistert siden 2016. Det ble inspirert av London Review of Books. Målet er å alltid sette walisiske saker i en bredere kontekst og samtidig diskutere ideene fra verden fra et walisisk perspektiv.
Nettsted: https://pedwargwynt.cymru
Razpotja ("kryss") er et slovensk tidsskrift som kommer ut hvert kvartal. Målet er å fremme en informert offentlig diskusjon om spørsmål av allmenn interesse. Det ble grunnlagt i 2010 og har blitt til et av de ledende kulturelle og intellektuelle magasinene i Slovenia.
Nettsted: www.razpotja.si
Rekto:Verso har blitt utgitt siden 2003 og er et gratis belgisk-flamsk magasin som vises online og på trykk. Det gir sosial kommentar fra kunst og kultur. Aktuelle diskusjoner på kulturområdet fremmes under mottoet “Situasjonen er kritisk”.
Nettsted: www.rektoverso.be
Det portugisiske magasinet Revista Crítica de Ciências Sociais ble første gang utgitt i 1978. Som kritisk tidsskrift byr det på diskusjoner, informasjon og orientering i samfunnsvitenskap og humaniora for personer som på ulike måter er tilknyttet forskning og undervisning.
Nettsted: https://journals.openedition.org/rccs/
Samtiden er Norges største kulturtidsskrift. Det ble grunnlagt i 1890 og er dermed også det eldste kulturtidsskriftet i Skandinavia. Nye og etablerte forfattere analyserer og diagnostiserer vår samtid på grunnlag av trender og tendenser.
Nettsted: www.samtiden.no
Det ukrainske tidsskriftet Spilne ("utbredt") ble grunnlagt i 2009 og utgis ikke bare for å informere, men også for å få til endringer. Det ser det som sin oppgave å analysere den sosiale virkeligheten i Ukraina og verden på en forståelig måte.
Nettsted: https://commons.com.ua/en/
Norske Vagant, grunnlagt i 1988, er et tidsskrift for litteratur, kunst, film og ideer. Den trykte utgaven kommer fire ganger i året og inneholder utførlige essays, anmeldelser, intervjuer og en diskusjonsdel.
Nettsted: www.vagant.no
Det månedlige estiske kulturtidsskriftet Vikerkaar har blitt utgitt siden 1986. Vikerkaar forteller om utviklingen i estisk litteratur. I tillegg til dikt og skjønnlitteratur inneholder hver utgave essays, intervjuer, bokanmeldelser og et utvalg verker av estiske samtidskunstnere.
Nettsted: www.vikerkaar.ee
Det østerrikske magasinet Wespennest ("vepsebol") har blitt utgitt siden 1969. Det kommer hvert halvår og byr på tekster av internasjonalt anerkjente forfattere samt nye og interessante litterære funn.
Nettsted: www.wespennest.at

Mennesker fra norsk kulturbransje presenterer utvalgte artikler fra europeiske kulturmagasiner

Arrangementer

Tidsskriftdagen 2021: Cultural magazines in Europe

I oktober 2021 deltok vi med prosjektet European Kiosk Norway på den norske tidsskriftdagen. Audun Lindholm (prosjektpartner og sjefredaktør i Vagant), Sarah Waring (redaktør for partnernettverket Eurozine) og Alžběta Medková (redaktør i det tsjekkisk tidsskriftet A2) snakket om posisjonen og utfordringene til uavhengige publikasjoner i Europa.

Panelsamtale: Culture, coloniality and companionship

Den første samtalen i arrangementsrekken til vårt prosjekt European Kiosk Norway var under mottoet "Norge møter Nederland". Våre gjester, inkludert Astrid Korporaal, Sadiah Boonstra, Ida Roland Birkvad og Joar Nango, ga interessante innblikk i norske og nederlandske perspektiver på åpningsarrangementet.

SPUI 25

Flere artikler

Om prosjektet

Prosjektet Eurozine Kios Oslo er ble utviklet i samarbeid mellom Goethe-Institut Norwegen, Eurozine og Vagant. Eurozine er et nettverk av europeiske kulturtidsskrifter med hovedkontor i Wien. Med mer enn 90 partnertidsskrifter samler de et stort antall europeiske aktører og arbeider for formidling av heterogen kulturjournalistikk av høy kvalitet. I tillegg jobber Eurozine redaksjonelt som nettmagasin. Siden den første utgaven i 1988 har Vagant vært et av de viktigste og mest etablerte litteratur- og kulturtidsskriftene i Norge og resten av Skandinavia med redaksjoner i Bergen, København og Berlin.

Eurozine logo Vagant Logo