Prosjekter

Climata Foto: ©Praksis

Capturing Change at a Time of Crisis

How much attention do you pay to surrounding soundscapes? German sound artist Lasse-Marc Riek uses field recording to explore acoustic ecology, bio-acoustics and soundscapes. PRAKSIS’s 17th residency Climata is a cooperation with the Goethe-Institut.

Deutschsprachige Litertatur Illustration: Tobias Schrank, Goethe-Institut

Deutschsprachige Literatur in Norwegen

Bøker er en viktig nøkkel til en nasjons kulturelle liv og selvforståelse. Uten en oversettelse er de imidlertid begrenset til det respektive språkområdet. Her presenterer vi et utvalg bøker som er oversatt fra tysk til norsk, og menneskene bak.

Open Call -THE RIGHT TO BE COLD Foto: ©Goethe-Institut Finnland

The Right To Be Cold

The focus of the transdisciplinary cross-border project “The Right To Be Cold” lies on the so-called Arctic and Boreal region; considering issues of indigenous knowledges, cultures and land rights, climate justice, geopolitics and ecological transition are central to the initiative.

Visjoner for barnebøker Foto: Illustration El Boum

DRIN - Visionen für Kinderbücher

Hvilke barnebøker husker du best? Og hvem er det som utfører heltedådene i dem?
Heltene i Astrid Lindgrens bøker er svært populære i det tysktalende området. Men hvor tidsaktuell er barnelitteraturen i dag når det gjelder mangfold og inkludering?

Freiraum: Quer durch Europa denken Foto: ©Goethe-Institut

Freiraum

Prosjektet Freiraum vil undersøke hvordan det står til med friheten i de europeiske byene.