Initiativet “Skole: fremtidens partnere”

 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net
 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Keller
 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net
 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Jens Sauerbrey

Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) utgjør et verdensomspennende nettverk av mer enn 2.000 skoler med særskilte forbindelser til Tyskland. Goethe-Institut ivaretar omkring 600 PASCH-skoler i det nasjonale utdannelsesystemet i mer enn 100 land.

I februar 2008 iverksatte det tyske Utenriksministerium initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH). PASCH koordineres av Utenriksministeriet og operasjonaliseres i samarbeid med Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Goethe-Institut, Deutscher Akademischer Austauschdienst og Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz.

Overordnet idé og målsetninger

Fire overordnede ideer bestemmer innretningen av PASCH:
 • perspektiver gjennom utdannelse
 • horisontutvidelse gjennom flerspråklighet
 • tilgang til språk og utdannelse
 • felles tilnærming til fremtidens utfordringer som internasjonalt utdanningsfellesskap.