Bibliotek
e-lån

Goethe-Institut Onleihe Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Digitala Bibliotek

Med vår digitala tjänst e-lån kan du låna digitala medier, som e-böcker, e-ljudböcker eller e-tidningar för en begränsad tid.

Anmälan

Goethe-Institut Schweden erbjuder den digitala tjänsten e-lån. Genom att ladda ner tjänsten kan du låna digitala medier, som e-böcker, e-ljudböcker eller e-tidningar för en begränsad tid.

Ingen återlämning krävs. Allt återlämnas automatiskt när utlåningstiden löper ut.

Med enbart ett par enkla klick lånar du e-medier dygnet runt.


 
 

e-lån kan lånas av alla som bor i Sverige och är låntagare på Goethe-Institut Schweden.

Observera:
Möjligheten att använda e-lånemedier från Onleihe på Apple- och Linux-enheter är begränsad. Användning av e-lånemedier från Onleihe på Kindle är inte möjlig. På Apple-enheter kan man för tillfället tyvärr bara använda e-böcker från Onleihe i ePub-format. På grund av DRM-problematik (kopieringsskydd) går andra medietyper inte att använda på Apple-enheter. Kontrollera att din PC eller Mac uppfyller de tekniska minimikraven innan du registrerar dig för e-lån hos Onleihe.
För att kunna använda tjänsten behöver du anmäla dig genom att fylla i ett anmälningsformulär. Om du inte redan är låntagare kommer du genom din anmälan automatiskt att bli det.

När dina uppgifter har registrerats kontaktar en bibliotekarie dig. Vid en lyckad registrering kommer vi att skicka en pinkod till dig som du behöver för att kunna anmäla dig.

Du anmäler dig via Mein goethe.de under "Meine Onleihe".

Om du inte tidigare har använt Mein goethe.de behöver du registrera dig. Det är gratis att registrera sig och att använda Mein goethe.de.

Du kan använda tjänsten e-lån ett år från och med din anmälan. För att kunna fortsätta använda tjänsten fyller du i en ny ansökan.

Är du intresserad av e-lån anmäler du dig här:
Anmälan
Kontrollera att din PC eller Mac uppfyller de nödvändiga tekniska minimikraven innan du registrerar dig för e-lån hos Onleihe.

Följande format används i samband med e-lån via Onleihe:
 • för e-böcker: PDF-format och/eller ePub-format
 • för e-ljudfiler/musik: WMA-format
 • för e-video: WMV-format
 • för e-tidningar/e-tidskrifter: PDF-format
De tekniska minimikraven för Windows är:
 • Operativsystem: Windows 2000/XP/Vista/7
 • Windows Media Player 11 eller högre
 • Adobe Reader X eller högre
 • Adobe Digital Editions 1.7.2 (ett kostnadsfritt Adobe ID krävs för registrering)
 • Internet Explorer 7.0 eller högre
 • Firefox 3.6.0 eller högre
De tekniska minimikraven för Mac (endast e-böcker) är:
 • Mac OS 10.2.8 – 10.4.2 + Adobe Reader 7.1.0
 • Mac OS 10.4.3 – 10.5.3 + Adobe Reader 8.x (9)
Observera att det endast är e-böcker som kan användas på Apple-enheter, och endast de e-böcker som finns i ePub-format. Om du vill läsa e-Pub-filer på en iPad eller iPhone måste du först ladda ned någon av de kostnadsfria apparna Overdrive Media Console eller Bluefire. I samband med detta måste du ange ditt Adobe ID (som du kan skaffa utan kostnad).

E-tidningar och e-tidskrifter kan för tillfället tyvärr inte användas på Apple-enheter. Inte heller e-ljudfiler, e-musik eller e-videor från Onleihe kan användas på Apple-enheter, även om Windows Mediaplayer för Mac har installerats.

De tekniska minimikraven för att läsa e-böcker på Linux är:
 • SuSe Linux Enterprise Desktop 10 + Adobe Reader 7.0.9 - 8.x
 • Slackware Linux 10 + Adobe Reader 7.0.9 - 8.x
 • Debian 4.0 Etch + Adobe Reader 7.0.9 - 8.x
 • Ubuntu (version 8.10 eller högre)

Adobes PDF-läsare krävs i samtliga fall. Andra PDF-läsare, exempelvis KPDF, fungerar tyvärr inte. För Linux rekommenderas Adobe Reader 8.1.1.

Om du vill använda en läsplatta, kontrollera först att den är kompatibel.

På följande sida från Adobe finns en kompatibilitetslista på engelska:
http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices

Vi ber om förståelse för att vi av tekniska skäl inte har möjlighet att tillgängliggöra alla de filformat som används av Onleihe på alla datorsystem för tillfället. Begränsningarna beror på att de vanligaste datorsystemen fortfarande inte är helt kompatibla samt att förlagen endast tillgängliggör e-medier i vissa format.