Vårt koncept kring lärande
målinriktat, tydligt strukturerat, varierat

Goethe-Institut Vårt koncept kring lärande Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Undervisningen på Goethe-Institut innebär inte bara att lära sig ett språk, utan även att lära känna en kultur. Genom ett personligt samtal och ett nivåtest tar vi reda på vilka förkunskaper du har. Tillsammans väljer vi en kurs som passar dig. Läs mer om tyskkurserna på Goethe-Institut.

Vår undervisning

 • tar hänsyn till de senaste rönen inom forskning om lärande och undervisning.
 • är varierande och kommunikativ. Den består av övning i att tala, lyssna, läsa och skriva i vardagssituationer och med autentiska texter används.
 • är aktuell och interkulturellt inriktad. Den innehåller ämnen som är specifika för landet samt (internet-)projekt och undersökande uppgifter som ger stora möjligheter att fördjupa sig i tyskspråkig kultur.
 • All undervisning sker på tyska från och med den första lektionen.
 • Vår lärplattform erbjuder innovativa och flexibla möjligheter till lärande.

Vårt kurssystem

 • bygger på de sex nivåerna i Gemensam europeisk referensram för språk. Det innebär att språkkunskaperna som du får genom våra kurser är objektivt mätbara och internationellt jämförbara. 
 • är överskådligt och likadant i hela världen. Efter att du har gått en kurs kan du studera vidare på ett flexibelt sätt – i Sverige, i Tyskland eller via nätet.

Våra lärare

 • är specialutbildade i att undervisa tyska som främmande språk. Grunden är utbildningsprogrammet DLL – Deutsch Lehren Lernen, som har utvecklats av yrkesverksamma lärare från Goethe-Institut tillsammans med forskningsrepresentanter.
 • har tyska som modersmål eller mycket goda tyskkunskaper.
 • har erfarenhet av samarbeta med människor från olika länder och kulturer.
 • genomgår regelbunden fortbildning via oss och har därför alltid aktuella kunskaper inom undervisning i tyska som främmande språk.
 • informerar dig regelbundet om dina inlärningsframsteg och ger dig råd om hur du på bästa sätt kan lära dig mer.

Våra tyskprov

Våra fördelar

 • Upplev hela Tysklands mångfald. När du går en kurs på Goethe-Institut får du tillgång till våra bibliotek, mediotek och en mängd kulturevenemang.
 • Utnyttja vårt kostnadsfria övnings- och kommunikationsutbud på vårt internetforum för tyskstuderande: Deutsch für dich. Här får du tillgång till ett stort interaktivt inlärnings- och övningsmaterial, och du kan chatta med andra medlemmar.
 • Nöjda kunder är ett av de viktigaste målen för oss. Därför använder vi oss av samma kvalitetsstyrningssystem i hela världen. På så sätt säkerställer vi att språkkurserna och proven vid alla våra institut i världen genomförs enligt samma standard.