Ytterligare information

Tillbaka till Goethe-Zertifikat B2

Bit för bit: provets innehåll

Goethe-Zertifikat B2 består av fyra moment: läsförståelse, hörförståelse, en skrivuppgift och ett muntligt prov (parvis muntligt).
Provet genomförs digitalt och på papper på utvalda provcenter. Det genomförs och bedöms enligt enhetliga normer världen över.
 

Läsförståelse

Du läser olika texter såsom inlägg på forum, artiklar från tidningar och tidskrifter, kommentarer och föreskrifter. Du kan förstå den viktigaste informationen, väsentliga detaljer samt synpunkter, åsikter och regler.

Tid: 65 minuter

Skriftlig övning

Du formulerar och motiverar skriftligt din åsikt i en aktuell samhällsfråga i ett forumsinlägg. Dessutom skriver du ett formellt meddelande i ett yrkesrelaterat sammanhang.

Tid: 75 minuter

Hörförståelse

Du lyssnar på intervjuer, föredrag, samtal och kommentarer i vardagslivet och på radio. Du kan förstå det viktigaste innehållet och väsentliga detaljer.

Tid: ca 40 minuter

Muntlig övning

Du håller ett kort föredrag om ett visst ämne och samtalar med din samtalspart om det. Ni framför dessutom era argument i en diskussion.

Tid: 15 minuter

Förutsättningar

Goethe-Zertifikat B2 är ett prov i tyska för ungdomar och vuxna.

Goethe-institutets prov är öppna för alla intresserade. Deltagarna behöver inte ha uppnått en viss ålder eller vara tyska medborgare.
  • För Goethe-Zertifikat B2 för ungdomar är den rekommenderade åldern minst 15 år.
  • För Goethe-Zertifikat B2 för vuxna är den rekommenderade åldern minst 16 år.
  • Goethe-Zertifikat B2 förutsätter språkkunskaper på den tredje nivån (B2) i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).
  • För att uppnå denna nivå behövs det – beroende på förkunskaper och inlärningsförutsättningar – mellan 600 och 800 undervisningsenheter à 45 minuter.