Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Institut Deutschprüfungen Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Du vill ...

  • genomföra högskoleförberedande studier (Studienkolleg) i Tyskland
  • ha ett intyg på avancerade tyskkunskaper i arbetet
  • förbereda dig på en yrkesverksamhet inom det medicinska området
  • ha ett intyg på framgångsrika studier på nivå B2
  • ha ett officiellt och internationellt vedertaget certifikat.

Goethe-Zertifikat B2 är ett tyskprov för vuxna. Det fastställer en avancerad språknivå och motsvarar den fjärde nivån (B2) på den skala med sex nivåer som ingår i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Genom att klara provet visar du att du ...

  • kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om konkreta och abstrakta ämnen samt även förstå fackspråk inom ditt eget specialområde
  • kan kommunicera så spontant och flytande att ett normalt samtal med infödda talare är fullt möjligt utan större ansträngning från någon av parterna
  • kan uttrycka dig tydligt och detaljerat inom ett brett spektrum av ämnen, redogöra för din ståndpunkt i en aktuell fråga och uppge fördelar och nackdelar med olika alternativ.

Förberedelser

Övningsmaterial

Här hittar du exempel- och övningsmeningar för att kunna öva på nätet, även interaktivt och för personer med funktionsnedsättning.

Ytterligare information

Här kan du få tag i ytterligare information om Goethe-Zertifikat B2 och läsa mer om förutsättningar och provinnehåll: