Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Du vill ...

  • studera på högskola eller universitet i det tyskspråkiga området
  • ha ett intyg på avancerade tyskkunskaper när du söker jobb
  • förbereda dig på en yrkesverksamhet inom det medicinska området i Tyskland
  • ha ett intyg på framgångsrika studier på nivå B2
  • ha ett officiellt och internationellt vedertaget certifikat

Goethe-Zertifikat B2 är ett tyskprov för vuxna och från 2019 även för ungdomar. Det fastställer en avancerad språknivå och motsvarar fjärde nivån (B2) på den kompetensskala med sex nivåer som ingår i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Genom att klara provet visar du att du ...

  • kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om konkreta och abstrakta ämnen samt även förstå fackspråk inom ditt eget specialområde
  • kan kommunicera så spontant och flytande att ett normalt samtal med infödda talare är fullt möjligt utan större ansträngning från någon av parterna
  • kan uttrycka dig tydligt och detaljerat inom ett brett spektrum av ämnen, redogöra för din ståndpunkt i en aktuell fråga och uppge fördelar och nackdelar med olika alternativ.

Förberedelser

Övningsmaterial

Här hittar du exempel- och övningsmeningar för att kunna öva på nätet, även interaktivt och för personer med funktionsnedsättning.

Ytterligare information

Här kan du få tag i ytterligare information om Goethe-Zertifikat B2 och läsa mer om förutsättningar och provinnehåll: