Goethe-Zertifikat C2: GDS

En ung kvinna knyter nävarna av glädje. Foto: Getty Images/Mario Castello

Du vill ...

  • studera på universitetsnivå eller forska i Tyskland
  • undervisa på en skola i Tyskland
  • ha ett intyg på framgångsrika studier på nivå C2
  • ha ett officiellt och internationellt vedertaget certifikat.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) är ett tyskprov för vuxna. Det fastställer en extremt avancerad språknivå och motsvarar den högsta nivån (C2) på den skala med sex nivåer som ingår i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Genom att klara provet visar du att du ...


  • utan besvär kan förstå praktiskt taget allt som du läser eller hör på tyska
  • kan sammanfatta information från olika skriftliga och muntliga källor, samtidigt som du återger motiveringar och förklaringar i en sammanhängande framställning
  • kan uttrycka dig spontant, mycket flytande och exakt samt tydliggöra små betydelsenyanser i samband med komplexa ämnen.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ger utländska studenter tillgång till tyska universitet och högskolor samt fungerar på många ställen som ett språkintyg för att få undervisa på tyska.
Förbundsländerna i Tyskland accepterar provet som språkintyg i samband med kvalificering av lärare. Mer information om detta tillhandahålls av ansvarig myndighet i respektive förbundsland, exempelvis utbildningsdepartementet, myndigheten för lärarutbildning, regionsstyrelsen (Bezirksregierung) eller delstatsregeringen.

Den 1 januari 2012 ersatte Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom de tre tidigare proven Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) och Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Förberedelser

Övningsmaterial

Här hittar du exempel- och övningsmeningar för att kunna öva på nätet, även interaktivt och för personer med funktionsnedsättning.

Ytterligare information

Vad testar vi med Goethe-Zertifikat C2: Stora tyska språkdiplomet? Vad är viktigt i övrigt?