Ytterligare information

Tillbaka till Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

En bra början: provets innehåll

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch består av fyra delprov: läsförståelse, hörförståelse, en skriftlig uppgift och en samtalsövning.
Provet genomförs och rättas likadant i hela världen.
 

LÄSFÖRSTÅELSE

Du läser kortare texter, så som tidningsartiklar, e-mejl, annonser och informationsanslag, och löser uppgifter utifrån texterna.

Tid: 30 minuter.

SKRIVUPPGIFT

Du skriver om ämnen som har med vardagen att göra.

Tid: 30 minuter.

HÖRFÖRSTÅELSE

Du lyssnar på vardagliga samtal, nyhetsuppläsningar, intervjuer i radio, telefonsamtal, offentliga meddelanden eller dylikt, och får uppgifter att lösa med utgångspunkt i det du hör.

Tid: 30 minuter.

SAMTALSÖVNING

Du ställer frågor och svarar på frågor om dig själv, du berättar något om ditt liv och kommer överens eller planerar något tillsammans med din samtalspartner.

Tid: 15 minuter

Förutsättningar

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch är ett prov i tyska för barn och ungdomar i åldern 12 till 16 år.

Goethe-institutets prov är öppna för alla intresserade. Deltagarna behöver inte ha uppnått en viss ålder eller vara tysk medborgare.
  • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch rekommenderas från 12 år.
  • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch förutsätter språkkunskaper på den andra nivån (A2) i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).
  • För att uppnå denna nivå krävs - beroende på förkunskaper och inlärningsförutsättningar - mellan 200 och 350 undervisningstillfällen à 45 minuter.