Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

En ungdom tycker om att lära sig tyska. Foto: Getty Images/Comstock Images

Du vill ...

  • göra ett prov i tyska för barn och ungdomar mellan 12 och 16 år
  • ha ett intyg på enklare tyskkunskaper
  • ha ett intyg på framgångsrika studier på nivå A2
  • ha ett officiellt och internationellt vedertaget certifikat

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch är ett prov i tyska för barn och ungdomar mellan 12 och 16 år. Det fastställer enkla språkkunskaper och motsvarar den andra nivån (A2) på den skala med sex nivåer som ingår i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Genom att klara provet visar du att du ...

  • kan redogöra för eller berätta om personer, platser och erfarenheter i skolan eller på din fritid
  • kan skriva ett brev eller mejl där du ger eller ber om information
  • kan förstå det väsentliga innehållet i samtal och texter om vardagliga saker.

Förberedelser

Övningsmaterial

Här hittar du exempel- och övningsmeningar för att kunna öva på nätet, även interaktivt.

Ytterligare information

Vad testar vi med Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch? Vad är viktigt i övrigt?