Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

En ung kvinna med glasögon Foto: istockphoto

Du vill ...

  • söka jobb som au pair i Tyskland
  • ha ett språkintyg för visum för anhöriginvandring (make eller maka) i Tyskland
  • ha ett intyg på framgångsrika studier på nivå A1
  • ha ett officiellt och internationellt vedertaget certifikat.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 är ett tyskprov för vuxna. Det fastställer mycket enkla språkkunskaper och motsvarar den första nivån (A1) på den skala med sex nivåer som ingår i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Genom att få godkänt på provet visar du att du ...

  • kan delta i enkla dialoger när din samtalspartner talar långsamt och tydligt
  • kan förstå och använda vardagliga och vanliga uttryck och enkla meningar (exempelvis uppgifter om din egen person och familj, inköp, arbete och närmiljö)
  • kan presentera dig själv och andra samt ställa frågor till andra människor om sådant som rör dem – exempelvis var de bor, vilka personer de känner och vad de har för saker.

Förberedelser

Övningsmaterial

Här hittar du exempel- och övningsmeningar för att kunna öva på nätet, även interaktivt och för personer med funktionsnedsättning.

Ytterligare information

Vad testar vi med Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1? Vad är viktigt i övrigt?