TestDaF

Två unga språkstudenter sitter vid en dator. Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Du vill ...

  • studera på högskola/universitet, forska eller arbeta i Tyskland
  • göra ett språktest som accepteras av alla högskolor i Tyskland
  • övertyga forskningsinstitutioner och arbetsgivare om dina kunskaper i tyska.

Der TestDaF är ett språktest på avancerad nivå. Det omfattar nivåerna B2 till C1 på den skala med sex nivåer som ingår i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).
 
Om du genomför TestDaF:s alla fyra provdelar med TestDaF-nivån 4 gäller provet som språkintyg för behörighet till nästan alla ämnen och utbildningsprogram vid tyska högskolor.
Språktestet TestDaF är även ett internationellt vedertaget intyg på dina kunskaper i tyska för forskningsprojekt och akademiska yrken.
 
Inga specialkunskaper krävs för provet.

Testcentrum i hela världen

Du kan göra TestDaF på godkända testcentrum. För tillfället finns det cirka 450 testcentrum som erbjuder TestDaF. Här kan du söka efter testcentrum i Tyskland och i hela världen:

Förberedelser

vningsmaterial

Här hittar du övningsmaterial och rekommenderad läsning.

Ytterligare information

Vad prövas med TestDaF? Vad är viktigt i övrigt?