Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Fortbildning i Tyskland

Fortbildning i Tyskland Foto: Goethe-Institute in Deutschland

Stipendier för fortbildning i Tyskland

Med tanke på det växande intresset för fortbildningsmöjligheter i Tyskland är vi glada att även i år kunna erbjuda ett antal stipendier för lärare. Erbjudandet riktar sig till tysklärare som vill utöka sina undervisningsmöjligheter.

Nu kan du ansöka om ett fortbildningsstipendium för 2023. Här hittar du kursutbudet för 2023.

Sista ansökningsdag är 31 oktober 2022. 

Våra kurser äger rum på olika Goethe-institut i Tyskland och Österrike. Beroende på vad du har för yrkesmässig inriktning kan du välja mellan:
 • Fortbildning i språket – för lärare på låg-, mellan- och högstadiet
 • Realia – lämpad för lärare på alla nivåer
 • Undervisa i språk: metodik och didaktik – för dem som vill fräscha upp sina kunskaper
 • Distanskurs i metodik och didaktik – för dem som inte har möjligt att resa till Tyskland
Här är programmet för 2023:

Kurser 2023

Kurserna är mellan 1 och 3 veckor. Du får underlag för seminarierna, läromedel och material som du sedan kan använda i undervisningen.

Stipendiet täcker logi med frukost, en måltid per kursdag, seminariekostnader som sjuk-, olycksfall- och ansvarsförsäkring samt resekostnadsersättning upp till 200 euro. 
 
 • Du är lärare i tyska 
 • Du kommer att under de kommande åren vara verksam som lärare.
 • Du är beredd att föra vidare de kunskaper som du får under seminariet till dina kolleger i hemlandet.
 • Du besitter de tyskkunskaper som krävs för det seminarium du har valt.
 • Du är beredd att delta i hela seminarieprogrammet inklusive det kulturella kringarrangemanget
 • Du kan garantera att du är tillgänglig och i tid till alla dina önskade seminarier.
 • Du har informerats om och är införstådd med att det i regel inte är möjligt att prioritera något av dina tre önskade seminarier.
 • Du har informerats om att det inte rekommenderas att medföra familjemedlemmar och vänner, eftersom all energi bör läggas på seminariet. 
 • Du har informerats om att det inte rekommenderas att delta om du är gravid för att undvika risken för komplikationer som inte täcks av försäkringen.
 • Du har informerats om det inte är möjligt att medföra husdjur. 
Du kan anmäla dig om du
 • under de senaste fyra åren inte erhållit något stipendium från Goethe-institutet
 • under de kommande åren kommer att vara verksam som lärare eller utbildare
 • Du bör också vara beredd på att föra vidare de kunskaper som du får under seminariet till dina kolleger i hemlandet.
Ansökningen måste innehålla ett intyg från antingen rektor eller ansvarig för ämnet moderna språk. Av intyget måste det framgå hur tyska lärs ut och främjas på din skola.

Intresserad? Ladda ner ansökningsblanketten nedan, fyll i elektroniskt och skicka in tillsammans med intyget till Goethe-institutet i Stockholm.

   
Följ instruktionen:

1. Spara blanketten på datorn för att fylla i den
2. Var noga med att fylla i blanketten fullständigt
3. Spara den fullständigt ifyllda blanketten ännu en gång. Döp dokumentet enligt: Land_efternamn_förnamn.pdf
4. Skicka blanketten som bifogad fil.
 
 
Goethe-Institut Schweden
sprache-stockholm@goethe.de


Sista ansökningsdag är 31 oktober 2022.
 
Om du själv står för seminariekostnaden kan du anmäla dig direkt till ett seminarium hos Goethe-institutet.
Sista anmälningsdag: 15 januari.
En tidig anmälan ökar dina chanser till en plats på önskad fortbildning. Anmälningar som inkommer efter 15 januari beaktas om det ännu finns platser kvar. Anmälningar skickas till: fortbildung-deutschland@goethe.de

 

Stipendier för språkkurser i Tyskland


Lär dig tyska och upplev Tyskland! Varje år erbjuder Goethe-institutet stipendier för att delta i en språkkurs i Tyskland. Goethe-institutets språkkurser äger rum på ett av våra institut i Tyskland och kombinerar intensiv språkträning med ett kulturellt utbud som tar dig närmare det moderna Tyskland.

Intensiv språkträning i alla moment: tala, höra, läsa och skriva. Alla kurser ges på tyska och har en kommunikativ inriktning. Ett inledande prov avgör vilken nivå varje deltagare befinner sig på.

2 veckors intensivkurs
 
Intensiv 2 (45 Unterrichtseinheiten): Kursorte und -daten
Intensiv 2 - Sprache und Kultur (50 Unterrichtseinheiten): Kursorte und -daten

Deltagare som söker ett stipendium ska stegvis följa ansökningsförfarandet. Bara lärare som inte söker stipendium bokar direkt på nätet.
 
 
Goethe-institutets stipendium täcker kostnaden och materialet för undervisningen, logi samt frukost och lunch under kursdagarna. 
Tysklärare som varit verksam i minst ett par år och som inte nyligen har tilldelats ett stipendium från Förbundsrepubliken Tyskland kan ansöka om ett stipendium från Goetheinstitutet för att delta i en språkkurs.

Vi erbjuder huvudsakligen stipendier för följande grupper:
 • Tysklärare i det svenska skolväsendet
 • Lärare som vill införa tyska på sin skola
 • Lärare som redan undervisar i tyska, men vill undervisa elever i tyska på en annan nivå eller i en annan åldersgrupp
Ansök så tidigt som möjligt för språkkurser under sommarlovsmånaderna juli och augusti, eftersom de kurserna enligt vår erfarenhet fort blir fullbokade.

Ansökningen måste innehålla ett intyg från antingen rektor eller ansvarig för ämnet moderna språk. Av intyget måste det framgå hur tyska lärs ut och främjas på din skola.

Intresserad? Ladda ner ansökningsblanketten nedan, fyll i elektroniskt och skicka in tillsammans med intyget till Goethe-institutet i Stockholm.
 
Följ instruktionen:

1. Spara blanketten på datorn för att fylla i den
2. Var noga med att fylla i blanketten fullständigt
3. Spara den fullständigt ifyllda blanketten en gång till. Döp dokumentet enligt: Land_efternamn_förnamn.pdf
4. Skicka blanketten som bifogad fil.

Goethe-Institut Schweden
sprache-stockholm@goethe.de

Vi ser fram emot din ansökan!
 

Fortbildningar från Deutsche Auslandsgesellschaft 2022

Deutsche Auslandsgesellschaft (DAG) utbildar tysklärare från norra Europa. DAG delar ut del-stipendier från Förbundsrepubliken Tyskland. Mer information om fortbildningarna finner du i utlysningen. 

Kontakt

Språkavdelningen
Tel. +46 8 45912-22
sprache-stockholm@goethe.de


Goethe-Institut
Kundenmanagement
fortbildung-deutschland@goethe.de
upp