Musik Dubbelporträtt: Samtida kvinnliga tonsättare från Tyskland

KammarensembleN © KammarensembleN

20 - 21.10.2022, kl. 19:00

Nathan Milsteinsalen, KMH

I samarbete med Goethe-Institut Schweden och Kungliga Musikhögskolan presenterar KammarensembleN två av samtidens mest betydelsefulla tonsättare, Carola Bauckholt och Isabel Mundry - två kvinnliga kompositörer som har brutit ny mark och inspirerat orkestrar och musikscener världen över. Hittills är de trots framgångarna relativt okända i Sverige.  

Konserterna kommer att äga rum i Nathan Milsteinsalen på KMH den 20 och 21 oktober. Den som vill kan följa KammerensembleNs och tonsättarnas arbete under repetitionsprocessen. 

KammarensembleN är en ensemble för nutida konstmusik av moderna tonsättare och grundades i Stockholm 1984. Ensemblens medlemmar har sedan dess arbetat med att etablera nutida konstmusik som genre i Sverige. Medlemmarna är virtuosa intstrumentalister med ett starkt intresse för samtida konstmusik. De innehar ledande positioner i svenska symfoniorkestrar och framträder även som solister i olika kammarensembler. Genom åren har KammarensembleN uruppfört verk av mer än hundra tonsättare och utvecklat en repertoar för instrumentkombinationer upp till en sinfoniettas storlek. Ensemblen har framträtt på flera internationella festivaler samt producerat flera uppskattade cd:s. KammarensembleN spelar en betydande roll för utvecklingen av nya svenska tonsättare. Genom att också kontinuerligt introducera utländska tonsättare i Sverige vitaliserar och förnyar KammarensembleN den svenska nutida konstmusiken.

Program:

Konserter:
20/10 kl. 19:00: Carola Bauckholt
Biljetter (gratis)

21/10 kl. 19:00 Isabel Mundry
Biljetter (gratis)

Masterclass:

21/10  kl. 10:00 : Carola Bauckholt

Kompositionsforum:
20/10 kl. 15:15: Carola Bauckholt
21/10 kl. 13.30: Carola Bauckholt


Tonsättarporträtt:

Carola Bauckholt Carola Bauckholt Carola Bauckholt studerade vid Musikhochschule Köln hos Mauricio Kagel efter att ha arbetat flera år vid Krefeld Theater am Marienplatz (TAM). Sedan 2015 undervisar hon i komposition med fokus på samtida musikteater vid Anton Bruckner Privatuniversität i Linz, Österrike. Sedan 2021 är hon direktör för konstakademins musiksektion och sedan 2020 ledamot för Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste. Ett centralt moment i hennes arbete är att reflektera över fenomenet perception och förståelse. I Carola Bauckholts kompositioner blandas ofta element från bildkonst, musikteater och konsertmusik. För detta använder hon sig gärna av skräniga ljud, som ofta produceras på ovanliga sätt och som inte ingår i ett fördefinierat kompositionsschema, utan observeras och sedan fortsätter i sin fria utveckling.


Isabel Mundry Foto: Manu Theobald Isabel Mundrys verk kännetecknas av ett differentierat ljudspråk där reflektionen över förhållandet mellan tid, rum och perception flödar på många olika sätt. I sitt arbete öppnar hon ständigt nya vägar och de mest varierande referenserna till verkligheten, som hon utforskar med sin musik som är nyanserad i klangfärg, harmoni och rytm.
Bland de senaste årens uruppföranden finns verk från olika genrer olika inspirationskällor - tolkade bland annat av Chicago Symphony Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Tonhalle Orchester Zürich och Ensemble intercontemporain.
Isabel Mundry har varit professor i komposition vid Zürcher Hochschule der Künste sedan 2004 och vid Hochschule für Musik und Theater München sedan 2011.
 

Tillbaka