Tyska kortfilmer och diskussion How to do Politics with Aesthetics. Rethinking 100 Years of Peter Weiss

Tiefenschärfe/Depth of Field Tiefenschärfe/Depth of Field, Alex Gerbaulet, Mareike Bernien, 2016 Courtesy of the artists

23/10 2016, kl. 15.00-19.00

Orionteatern, Stockholm

Program 100 år Peter Weiss

Seminariet undersöker ur ett svenskt-tyskt perspektiv hur Peter Weiss verk och estetik är aktuella än idag. Hur förs Peter Weiss idéer vidare i dagens konst, film och litteratur? Hur förhåller sig konst och politik till varandra i dagens samhälle?
 

Peter Weiss verk behandlar ämnen som förhållandet mellan konst och politik, historia och motstånd, och likt en kraftig underström återfinns där ständigt språkets och emigrationens roll, flykten och sökandet efter en gemenskap. Vad bör göras i tider av politiskt förtryck, förödande krig och miljontals människor på flykt i vår värld?

Weiss verk ger inga enkla svar på dessa frågor, snarare tvärtom. Och det är just därför det är mer angeläget än någonsin att fördjupa sig i hans verk.
 
Evenemanget består av ett kortfilmsprogram och två kortare paneldebatter.

Filmskaparna Alex Gerbaulet och Mareike Bernien (DE), regissören Nadja Weiss (SE) och filmcuratorn Florian Wüst (DE) diskuterar aktualiteten av Weiss’ verk och idéer, med utgångspunkt i sitt eget arbete. Nadja Weiss regisserar Weiss’ pjäs Rannsakningen som har premiär på Orionteatern i november. Alex Gerbaulets och Mareike Berniens senaste film Tiefenschärfe / Depth of Field (2016) tar till Weiss’ estetik på ett explicit sätt för att undersöka rassistiska våldsbrott. Florian Wüst har i olika sammanhang arbetat med Peter Weiss och har även sammanställt kvällens filmprogram.
 
Konstnären Petra Bauer (SE), forskaren och författaren Stefan Jonsson (SE) och kritikern Kim West (SE) diskuterar förhållanden mellan konst och politik idag. Petra Bauer är aktuell med boken Sisters! Making Films, Doing Politics (2016). Hon har under många år undersökt konstens politiska potential, ett tema som även Stefan Jonsson har ägnat sig åt i flera böcker. Kim West arbetar just nu med ett avhandlingsprojekt om radikala utställningsexperiment i 1960- och 1970-talens konstvärld, där bl.a. Peter Weiss "dokumentära teater" var en viktig referens.PROGRAM

23 oktober kl. 15.00-19.00, Orionteatern
Kortfilmer och diskussion
Caféet öppnar kl. 14.00

15.00-16.00 kortfilmer 1, tyska med engelsk text

Paus
 
16.15-17.00 Alex Gerbaulet (DE), Mareike Bernien (DE), Nadja Weiss (SE), Florian Wüst (DE): "How to work with Peter Weiss today?"

Paus

17.30-18.15 Petra Bauer (SE), Kim West (SE), Stefan Jonsson (SE): "How to do Politics with Aesthetics?"

Paus

18.20-19.00 Kortfimer 2, engelska, polska, italienska med engelsk text

Filmprogrammet visar kortfilmer som på olika sätt knyter an till Peter Weiss verk och som reflekterar över Weiss' estetik ur ett nutida perspektiv. Filmerna tar upp aspekter som minne, motstånd och politik, inte minst i relation till aktuella högerpopulistiska och nationalistiska tendenser i Europa och USA. Sammanställt av filmkuratorn Florian Wüst.

Kortfilmer 1
Bodenproben, Riki Kalbe, BRD 1987, 31'
Semra Ertan, Cana Bilir-Meier, DE/AT 2013, 7'
Tiefenschärfe / Depth of Field, Alex Gerbaulet, Mareike Bernien, DE 2016, 15'_53'
 
Kortfilmer 2
The Right, Assaf Gruber, DE 2015, 12'
The Cast (Procession), Clemens von Wedemeyer, IT 2013, 15'
Symbolic Threats, Mischa Leinkauf, Lutz Henke, Matthias Wermke, DE 2015, 15'
 
DELTAGARE

Stefan Jonsson är litteraturvetare och professor  vid institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), Linköpings universitet. Hans tvärvetenskapliga forskning undersöker den kollektiva identitetens historiska och sociala struktur. Jonsson är kritiker på Dagens Nyheter och har bland annat gett ut böckerna Crowds and Democracy, A Brief History of the Masses: Three Revolutions samt antologin Samtida politisk teori.  

Alex Gerbaulet och Mareike Bernien är konstnärer och filmskapare. De är aktuella med filmen Tiefenschärfe / Depth of Field (2016) som under hänvisning till Peter Weiss behandlar brotten som begåtts av NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) i Tyskland. Deras senaste filmer Schicht (2015) och Rainbow’s Gravity (2014) har vunnit många utmärkelser. År 2015 vann Alex Gerbaulet med Schicht Preis des Deutschen Wettbewerbs på Internationale Kurzfilmtage Oberhausen.
 
Nadja Weiss är skådespelare och regissör. Hon iscensatte pjäsen Angst essen Seele auf år 2015 vid Stockholms stadsteater samt Der Mann ohne Vergangenheit vid Dramaten. Hennes aktuella produktion Rannsakningen har premiär på Orionteatern i november.

Petra Bauer är konstnär och forskare som fram för allt arbetar med rörliga bilder. Hennes dissertation Sisters! Making Films, Doing Politics (2016) kom ut nyligen. Den undersöker idén om att film har  - som Walter Benjamin och Bertolt Brecht en gång i tiden påstod - ett kollektivt och politisk potential. Dessutom behandlas frågan hur filmkonst kan spela en aktiv roll in den offentliga debatten utan att bli reducerad till enbart ett verktyg.

Kim West är kritiker och forskare. För tillfället arbetar han med sin doktorsavhandling The Exhibitionary Complex: Exhibition, Apparatus and Media from Kulturhuset to the Centre Pompidou, 1963–1977, som behandlar en serie experimentella utställnings- och museiprojekt i Sverige, USA och Frankrike, bl.a. av gruppen kring Moderna Museet, med vilken Peter Weiss också var associerad.

Florian Wüst, konstnär, filmcurator och expert på Peter Weiss har nyligen sammanställt filmserien Die Ästhetik des Widerstands – Peter Weiss 100 Jahre (Motståndets estetik – Peter Weiss 100 år), en festival av HAU Hebbel am Ufer, Berlin. I fiol släppte han i samarbete med Ralph Eue Peter Weiss’ sista film (1961) Bag de ens facader som DVD.


I samarbete med Orionteatern und Index - The Swedish Contemporary Art Foundation.

Orionteatern Orionteatern

 

Tillbaka