Konferens Tysklärardag i Göteborg 2018

Tysklärarträff Foto: Felix Rettberg

13/10 2018

Göteborgs universitet Pedagogen

För 31:a året i rad anordnas tysklärardagen i Göteborg med ett spännande heldagsprogram. Gäster från Glasgow, Warszawa och Stockholm kommer bland annat tala om hur man kan jobba med poddar i tyskundervisningen, muntlig interaktion i klassrummet, att undervisa grammatik med hjälp av nya medier och om kompetensutveckling för lärare i moderna språk.

Mer information om föredragshållarna hittar du i programmet:
Sista anmälningsdag är den 10 oktober och anmälan görs med anmälningsblanketten:

Tillbaka