AW AW på Goethe: Markus Huss

Markus Huss privat

2/10 2019, kl. 17:00-18:30

Goethe-Institut Stockholm

Bryggargatan 12A
111 21 Stockholm

En gång per månad bjuder vi på kulturell afterwork i Goethe-institutets bibliotek. Markus Huss berättar om historiens och mytens roll i Anselm Kiefers melankoliska och oroande konstnärskap.

Markus Huss är biträdande lektor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning på Stockholms universitet. I Huss avhandling Motståndets akustik (Ellerströms, 2014) undersöks Peter Weiss plågade förhållande till det tyska språket mot bakgrund av andra världskriget och litteraturestetiska diskussioner förda i det ockuperade Tyskland efter krigsslutet 1945. 

Tillbaka