Utställning I panterns pupill på Lunds Konsthall

Petrit Halilaj - Poisoned by men in need of some love (2013) © Simon Vogel/Cologne

11 september – 23 januari 2021

Lunds konsthall

Ibland blott öppnas ljudlöst en pupills
ridå. En bild drar in då, som ska fara
igenom kroppens spända stillhet tills
i hjärtat den hör upp att vara.

 
Rainer Maria Rilkes dikt Pantern har beskrivits som ett av de första försöken att se världen genom ett ickemänskligt djurs ögon. Är det möjligt att förstå och kommunicera med andra arter? Eller lever vi i parallella världar?

Idén om människan som skapelsens krona, skild från och satt att härska över, de andra djuren och naturen, har på senare år ifrågasatts av såväl konst och filosofi som vetenskap. Idag lyfter många istället fram människan som en del av naturen, inte minst i samband med en ökad medvetenhet om klimatkrisen. 

I Panterns pupill presenteras verk av konstnärer som Kristina Buch, Josef Beuys Jimmie Durham, Petrit Halilaj och Henrik Håkansson som reflekterar över relationen mellan mänskliga och ickemänskliga djur. Utställningens kurator är Magnus af Petersens.

Tillbaka