Ein Kellner steht an der Bar in einem Restaurant und trocknet Gläser ab. © Goethe-Institut

เอกสารที่สำคัญเมื่อเริ่มต้นทำงาน

คุณได้ตำแหน่งงานประจำในประเทศเยอรมนีใช่หรือไม่? ถ้าใช่ จะถือว่าคุณเป็นลูกจ้าง คุณจึงต้องยื่นเอกสารจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างของคุณ ขั้นแรกคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณมีใบประกันสุขภาพ ซึ่งคุณสามารถขอใบรับรองได้จากบริษัทประกันสุขภาพของคุณ พลเมืองทุกคนในประเทศเยอรมนีจะต้องมีประกันสุขภาพ บ่อยครั้งคุณอาจต้องแสดงหนังสือรับรองความประพฤติด้วย ซึ่งขอรับได้ที่สำนักทะเบียนราษฎร 

ประกันและภาษี

ในฐานะลูกจ้าง คุณยังมีประกันเงินบำนาญและประกันภาวะว่างงานด้วย แต่คุณไม่จำเป็นต้องจัดการอะไรทั้งสิ้น เพราะจะได้รับประกันเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ผู้จ้างงานจะช่วยจ่ายค่าประกันสุขภาพ ประกันเงินบำนาญ และประกันภาวะว่างงานของคุณส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคุณจะต้องจ่ายเอง ซึ่งจะถูกหักออกไปจากเงินเดือน/ค่าจ้างของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นคุณยังต้องมีหมายเลขภาษีอากรและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรระบบอิเลคทรอนิกส์ด้วย ซึ่งคุณสามารถขอรับได้จากกรมสรรพากร คุณไม่จำเป็นต้องโอนค่าภาษีเอง กรมสรรพากรจะหักค่าภาษีจากเงินเดือน/ค่าจ้างของคุณโดยตรง

สัญญาการจ้างงาน

ลูกจ้างทุกคนจะได้รับสัญญาการจ้างงาน ทั้งคุณและผู้จ้างงานจะเซ็นสัญญาว่าจ้าง กรุณาอ่านสัญญาการจ้างงานให้ละเอียดก่อนที่จะเซ็นสัญญา สำหรับลูกจ้างที่เป็นผู้ใหญ่ หากคุณไม่แน่ใจในหัวข้อใด กรุณาติดต่อสอบถามที่สำนักงานบริการให้คำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ที่ย้ายถิ่นฐาน (MBE) ผู้เยาว์และผู้ใหญ่ที่มีอายุไม่เกิน 27 ปีสามารถขอรับข้อมูลได้ที่บริการด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้เยาว์ (JMD) ในสัญญาการจ้างงาน กฎทุกข้อจะปรากฏอย่างละเอียด ซึ่งทั้งคุณและ ผู้ว่าจ้าง จะต้องปฏิบัติตาม ยกตัวอย่างเช่น คุณจะได้รับค่าจ้างเท่าไรต่อเดือน มีวันหยุดกี่วัน หรือต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อคุณเจ็บป่วย เมื่อเริ่มงานใหม่ ปกติแล้วจะมีช่วงฝึกงาน ช่วงฝึกงานนี้จะมีระยะเวลาแตกต่างกันไป บางครั้งอาจกินเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ หรือบางครั้งอาจกินเวลาถึงครึ่งปี ระหว่างช่วงฝึกงาน ผู้ว่าจ้างจะคอยสังเกตดูการทำงานของคุณอย่างละเอียด และจะตัดสินใจว่าคุณเหมาะที่จะทำงานในบริษัทต่อ หลังจากช่วงฝึกงานหรือไม่ และคุณก็สามารถตัดสินใจได้เช่นกันว่าต้องการทำงานต่อหรือไม่ หลังจากที่ช่วงฝึกงานสิ้นสุดลง ในช่วงฝึกงาน การแจ้งเลิกจ้างล่วงหน้าจะสั้นกว่าปกติ (ส่วนใหญ่ระหว่าง 2-3 สัปดาห์) หลังจากนั้นจะเป็นไปตามกฎทั่วไปคือ 3 เดือน

Minijobs (งานเล็ก ๆ น้อย ๆ)

ในประเทศเยอรมนีมี Minijobs/งานรายได้ 520 ยูโรต่อเดือนให้ทำเช่นกัน Minijob เป็นตำแหน่งงานที่ลูกจ้างจะได้เงินเดือนไม่เกิน 520 € ต่อเดือนเท่านั้น แต่จะได้รับประกันสุขภาพและประกันเงินบำนาญโดยอัตโนมัติเหมือนตำแหน่งทั่วไป ซึ่งเป็นภาระของผู้จ้างงานเท่านั้น คุณไม่ต้องเสียค่าประกันใด ๆ ทั้งสิ้น แต่คุณจะไม่ได้รับประกันภาวะว่างงาน

Eine Kellnerin in einem Restaurant stellt Stühle auf die Tische. © Goethe-Institut

งานอิสระ

คุณทำงานอิสระและไม่ได้เป็นลูกจ้างใช่หรือไม่? คุณก็จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเช่นกัน คุณจะต้องจ่ายประกันสุขภาพเอง และถ้าคุณมีประกันเงินบำนาญด้วยก็จะยิ่งดี สำหรับอาชีพบางอาชีพแล้ว เช่น ช่างฝีมือหรือพยาบาลผดุงครรภ์ ผู้ประกอบอาชีพจะต้องมีประกันเงินบำนาญ คุณจะต้องขอหมายเลขภาษีอากรจากกรมสรรพากร ทางกรมสรรพากรต้องการทราบว่าคุณมีรายได้คงเหลือต่อปีเท่าไรโดยประมาณ และจะตัดสินใจว่าคุณจะต้องเสียภาษีมากน้อยเท่าไร คุณจะต้องโอนค่าภาษีเอง และถ้าหากคุณต้องการตั้งบริษัท คุณจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ (Gewerbeschein) ซึ่งคุณขอรับได้จากสำนักงานการค้า(Gewerbeamt) สำหรับที่อยู่ของสำนักงานการค้าในเมืองของคุณ คุณสามารถสอบถามได้ที่ที่ว่าการอำเภอ หากคุณต้องการเปิดร้านหรือร้านอาหาร คุณก็ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการเช่นกัน

Eine Frau sitzt an einem Tisch in ihrer Wohnung und arbeitet am Laptop. © Goethe-Institut

Video International Sign

คำถามที่พบบ่อย

มีคำถามเพิ่มเติมใช่ไหม? คุณสามารถถามผ่านแบบฟอร์มติดต่อได้ เราจะส่งคำถามของคุณไปให้ผู้ให้คำปรึกษาของ หน่วยบริการผู้อพยพที่เป็นเยาวชนโดยไม่เปิดเผยชื่อคุณ 

ไปที่แบบฟอร์มติดต่อ