Mišljenje
‚SVJETLO U TAMI‘

Italijanski pisac Erri De Luca govori o globalnom Jugu kao izvoru budućnosti, o europskoj noćnoj mori, te o spisateljicama i spisateljima kao partzanskoj predvodnici jedne nove Europske Unije. Ovo je njegov stav.

Svjetionik na obali ili isturenoj klisuri upozorava nas svojim svjetlom, dok pulsirajućim signalom nakratko osvjetljava put. Tako se ponaša i Europa - samo nakratko ona donosi svjetlo u tamu. Pa tako, na primjer, na trenutak otvori granice za prolaz izbjeglicama, da bi ih, odmah potom, kao potezom prekidača zatvorila.
Europa živi u zabludi, smatrajući Sredozemlje glavnim problemom. Španija, Italija i Grčka joj zadaju brige svojim načinom upravljanja državnim budžetom, pa ih Europa ih posmatra kao neke nepouzdane klijente kreditne institucije. Europa ne vjeruje Jugu, svom vlastitom Jugu.

Ponekad izmamim pokoji osmijeh kada kažem da na svijetu ima više Juga nego Sjevera. Jer Jug se ne zadržava samo na svojoj hemisferi, nego prelazi preko ekvatora, obuhvata Sjevernu Afriku, šireći se sve do Sredozemlja. Jug je prevladavajuća zemljopisna i demografska mjera.

Europa Sredozemlju duguje skoro sve – od svog antičkog imena do cijele mirijade riječi u njenim rječnicima, preko arhitekture do vina, od geometrije do astronomije, od filozofije, brojeva, pozorišta, nafte, pa sve do monoteističkog božanstva. Europska kultura nastala je iz južnjačke nadarenosti za izume. Jug je plodan rođenjima i radnom snagom. Jug je izvor budućnosti i njen energetski rezervoar.

Kao stanovnik Sredozemlja, u svima koji su rođeni u zemljama sa obalom prepoznajem svoju braću i sestre po krvi. U današnje vrijeme polako učim da i u onima koji su u ovom moru izgubili živote prepoznajem svoju braću po krvi. Pretpostavimo da čovjek može doživjeti brodolom na gumenom čamcu koji bez kapetana plovi mirnim morem. Pretpostavimo da je ljudsko tijelo najprofitabilniji teret koji se može transportovati preko Mora Civilizacije.

Homer ga je nazivao „tekućom cestom“. Bila je to naša glavna saobraćajnica. Ribe koje vise sa naših udica ili su uhvaćene našim mrežama hrane se tijelima onih koji su poput sjemena bačeni u vjetar. Za ove putnike nesreće poželio sam razdvajanje Crvenog Mora i prolaz suhih nogu za sve one koji bježe od ugnjetavanja.

Za Europu je otok Lampedusa predstavljao ambasadora Sredozemlja koji je bio dorastao svom zadatku utjelovljenja civilizacije cijelog jednog kontinenta. Danas je Europa druga linija fronta na svjetskom ratištu protiv islama. To je rat koji neće prestati sve dok jedna od zaraćenih strana ne bude poražena. Neprijatelj Europe je novi kalifat koji se poziva na prve kalifate, vladare polovine tadašnjeg svijeta - od Perzije pa sve do Španije. Sa svojim teritorijalnim širenjem, ovaj novi kalifat je noćna mora koja prije svega potresa islamski svijet, a samim time i Europu, a vojna pobjeda nad njim je osnovni prioritet. Važni i vrijedni saveznici u ovoj borbi bili su Kurdi koji su, na području između Sirije i Iraka, prisilili trupe kalifata na povlačenje. Danas te iste Kurde napada Turski Sultanat, dok se Europa zadovoljava izražavanjem žaljenja.

Europa mora u svom Jugu prepoznati centar političkog djelovanja. Partizan sam Europske Unije i vjerujem da se zemlje članice moraju kretati ka snažnijem jedinstvu i sveobuhvatnijem djelovanju u korist centralne vlasti. Europa je nastala kako bi spriječila fašistička i nacionalistička stremljenja. Sve je počelo sa tek nekoliko država. Sa sličnim jezgrom mora opet početi. Ako pokuša zadržati sadašnje stanje, Europa će izgubiti. Imajući u vidu novo činjenično stanje, prečka mora biti postavljena više, a ne niže.

Zadatak spisateljica i spisatelja je lakši od onog kojeg imaju zastupnici institucija. Književnost je u stanju odmah stvoriti jedinstvo između čitatelja i spisatelja širom svijeta. Knjiga ne poznaje granice. Pod diktaturama i cenzurom ona pronalazi tajne prolaze, ali se nikada se potčinjava. Autorice i autori već su sada dio ojačanog europskog jedinstva. I zbog toga predstavljamo malu predvodnicu koja svoj kamp podiže u budućnosti.

Vraćam se slici svjetionika s početka. Europa mora neprestano, bez prekida isijavati svjetlo, kako bi osvijetlila tamu i odbacila pomutnju.

Sa italijanskog prevela Annette Kopetzki.