BEETHOVEN 250 – GUDAČKI KVARTET aMAS

Beethoven Streicherquartett aMAS BiH
© aMAS

Gudački kvartet aMAS čine asistentice i profesorice Muzičke akademije u Sarajevu, Tamara Arsovski (violina), Alma Dizdar (violina), Aida Deljkić (viola) i Belma Alić (violončelo).
 

Tamara Arsovski (violina) rođena je u porodici muzičara, u Sarajevu. Dodiplomski i master studij violine (2010. - 2016.) završilaje pod mentorstvom prof. VioleteSmailović - Huart, na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Tokom studija, učestvovala je na violinističkim seminarima koje su vodili Violeta Smailović-Huart, Stefan Milenković, Ilia Korola, HakanŞensoy, Deborah Wong, Manhattan String Quartet itd. Kao solistica je nastupala sa orkestrima kao što su Camerata Academica, Gudačkiorkestar MAS i Mostarski simfonijski orkestar. Kao članica orkestra, nastupala je sa Omladinskim simfonijskim orkestrom Jugoistočne Evrope, Kamernim orkestrom Symphonia Momentum Orient and Occident, Sarajevskim kamernim orkestrom, Gudačkim orkestrom aMAS, Mostarskim simfonijskim orkestrom te Sarajevskom filharmonijom, u BiH kao i inostranstvu. Trenutno je zaposlena kao asistentica na predmetima kamerna muzika i violina, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru, Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Alma Dizdar (violina) je srednje muzičko obrazovanje stekla u Muzičkoj školi I i II stupnja Mostar u klasi prof. Vasilija Buzmakova. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u klasi van. prof. mr.Yeon Ju Jeong. Master studij je pohađala na prestižnom univerzitetu Ithaca College u Ithaci, New York u klasi prof. dr. Calvina Wiersme, a potom na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, u klasi van. prof. mr.Yeon Ju Jeong.  Za prvi ciklus je nagrađena priznanjem Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu. Stručno se usavršavala na seminarima kod poznatih pedagoga: Dora Schwarzberg, Anna Dzialak Savytska, Ernst Kovacic, Orest Shourgot, Cihat Askin, Calvin Wiersma, Mark Steinberg i drugih. Nastupalaje u zemljama regiona, Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Italijii u SAD. Kao solistica  je nastupala sa Simfonijskim orkestrom Mostar i gudačkim orkestrom Strings attached Sinfonietta. Dobitnica je više prvih nagrada na federalnim takmičenjima u BiH, druge nagrade na internacionalnom violinističkom takmičenju SASEVC 2017. Godine i treće nagrade na takmičenju Petar Konjović 2013. godine u Beogradu. Trenutno je zaposlena kao asistentica na predmetu violina na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Aida Deljkić (viola) je osnovnu i srednju muzičku školu završila u Zenici. Diplomirala je 2014. Godine na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Dejan Mlađenović, a magistrirala 2016. godine u klasi prof. Pavel Kandrušević.  Usavršavala se iz oblasti viole, kamerne muzike i prisustvovala je na seminarima uvaženih profesora: Pavel Kandrušević, Violeta Smailović, SergejKravčenko, Maja Rome, Manhattan String Quartet. Kao solistica nastupala je sa Gudačkim orkestrom MAS i Kamernim simfonijskim orkestrom Zenica. Godine 2017. Vodila je sekciju viola rezidentnog Simfonijskog orkestra festivala Riva del Garda u Italiji. Trenutno je zaposlena kao asistent viole na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Također, član je gudačkog kamernog orkestra Muzičke akademije u Sarajevu, Gudačkog kvarteta aMAS, Kamernog simfonijskog orkestra Zenica, i saradnik Sarajevske filharmonije.

Belma Alić je diplomirala 2004. godine u klasi prof. Yevgeny Xaviereff-a na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.  Završava postdiplomski studij u istoj klasii 2015. Godine, doktorski studij na Muzičkoj akademiji u Sarajevu na temu Novetehnike u literaturi za violončelo solo XX i XXI stoljeća. Sarađivala je sa istaknutim Gudačkim kvartetom Medici iz Londona i gudačkim kvartetom Manhatten iz New Yorka. Bila je članica Međunarodnog omladinskog gudačkog orkestra (dirigent Simon Robinson) u Sloveniji i dvije koncertne sezone Svjetskog simfonijskog orkestra muzičke omladine (dirigenti: Carlos Kalmar, Amy Andersson  iYakov Kreizberg). U junu 2011. Godine je učestvovala u akademiji za mlade muzičare u organizaciji Kamernog orkestra Evrope sa dirigentom Nikolausom Harnoncourt. Svirala je sa istaknutim muzičarima kao što su David Wilde, Michael Copley, Darragh Morgan, Ruth Waterman, Theodore Bikel, Edin Karamazov, Shura Lipovsky, Merima Ključo, Jeremy Joseph, William Conway, Nigel Osborne, Vanessa Redgrave i Tamara Brooks. Od 2007. Godine je član ansambla Circus opera, u čijoj produkciji opere Nigel Osborna je imala uspješne nastupe u Bosni i Hercegovini, Engleskoj, Škotskoj i Austriji, a čija opera Differencess in Demolition je izvedena na festivalu City of London Festival, te imala direktni prenos sa koncertnog izvođenja u Edinburgh-u na BBC radiju. Vanredna profesorica je na predmetima Violončelo i Kamerna muzika za gudače na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.