Brzi pristup:

Idi direktno na sadržaj (Alt 1) Idi direktno na glavnu navigaciju (Alt 2)

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT)

Die Deutsche Zentrale für Tourismus GNTB/Francesco Carovillano

Nachhaltiger und zukunftsgerichteter Tourismus

DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus) je nacionalna turistička organizacija koja ima za cilj predstavljanje Njemačke kao turističkog odredišta. DZT ima sjedište u Frankfurtu na Majni i radi po nalogu Saveznog ministarstva za ekonomske poslove i klimatske akcije (BMWK), na osnovi odluke njemačkog Parlamenta. DZT kreira i provodi strategije i aktivnosti radi njegovanja pozitivnog imidža Njemačke kao turističkog odredišta u inozemstvu i poticanja turističkih posjeta Njemačkoj.

Fokus na digitalizaciji i održivosti

DZT promiče perspektivni i održivi turizam u skladu s ciljevima njemačke vlade. Fokus je na digitalizaciji i održivosti.
Održivost je glavna sveobuhvatna tema već više od jednog desetljeća i za nas predstavlja strateško pitanje u svim područjima organizacije. Naša organizacija slijedi strategiju od tri stupa koja kombinira razmjenu znanja s vanjskim partnerima i popratnu strategiju komunikacije s našom internom inicijativom za održivost. DZT promiče odgovorni turizam, ključno područje rasta, predstavljajući Njemačku kao održivo i inkluzivno odredište na međunarodnom tržištu. Ovo je posebno važno jer je pandemija COVID-19 ubrzala globalni pomak u vrijednostima turista prema većoj društvenoj i ekološkoj odgovornosti.

DZT ima 27 predstavništava u čijoj su nadležnosti tržišta širom svijeta. Sjedište DZT-a u Frankfurtu u Njemačkoj dom je strateških odjela kao što su poslovna inteligencija, razvoj i brend komunikacije za Destination Germany.
 

Predavanje: 10:00 – 11:30 h
„Embrace German Nature“
   Prijava na predavanje*

  Predavanje: 14:00 – 15:30 h
„Embrace German Nature“
    Prijava na predavanje*

*Broj učesnika*ca je ograničen. Molimo Vas prijavite se za učešće na predavanjima. Predavanje je na englskom jeziku. 


 
Vrh