Brzi pristup:

Idi direktno na sadržaj (Alt 1) Idi direktno na glavnu navigaciju (Alt 2)

Ekotvorine

Ceker Ekotvorine ekotvorine

Radionica ekoloških inovacija


 

Ekotvorine.ba je mala radionica ekoloških inovacija gdje se korištenjem principa kreativne prenamjene (upcycling) dizajniraju drugačiji i dugotrajniji ili osmišljavaju novi ekološki proizvodi kako bi se na tržištu ponudile opcije za svakodnevne eko navike. Cilj radionice je da se na kreativan i praktičan način utiče na promjenu svijesti i odnosa prema otpadu, i time smanji njegova proizvodnja ili otpad pretvori u korisnu stvar.
Vrh