Brzi pristup:

Idi direktno na sadržaj (Alt 1) Idi direktno na glavnu navigaciju (Alt 2)

Državna i univerzitetska biblioteka u Göttingenu

Državna i univerzitetska biblioteka u Göttingenu (SUB Göttingen) ubraja se među najveće naučne biblioteke u Njemačkoj. Sa svojim aktuelnim fundusom od oko 9,5 miliona medijskih jedinica od ogromnog je značaja za studiranje, podučavanje i istraživački rad. Njeno osnivanje 1734. godine usko je povezano sa historijom samog univerziteta i značajno je pridonijelo privlačnosti Göttingena kao univerzitetskog grada u 18. stoljeću. Prateći, od samih svojih početaka, koncept savremene istraživačke biblioteke, SUB je objedinila mnoštvo različitih aktivnosti. Danas je to svjetski priznat kompetentni centar digitalne biblioteke i ujedno vodeća ustanova iz oblasti razvoja istraživačke infrastrukture, te dom opsežnoj historijskoj građi.

Historijska zgrada sa crkvom

Crkva Paulinerkirche predstavlja sastavni dio historijske zgrade SUB Göttingen. Prostorije nekadašnjeg pavlinskog samostana u Göttingenu činile su građevni temelj univerzitetske zgrade Georgia Augusta zvaničnim otvorenjem godine 1737.

Nakon što je fundus ove biblioteke porastao sa oko 12.000 na 150.000 svezaka, Paulinerkirche, do tada korištena kao univerzitetska crkva, proširena je za jedan međusprat, te predata na korištenje biblioteci godine 1812. Ovome je prethodila skoro 80-godišnja faza kontinuiranog i sistematskog proširenja, rađenog prema tadašnjim najmodernijim principima, predvođena direktorima bibliteke Johannom Matthiasom Gesnerom (1734 – 1761) i Christianom Gottlobom Heyneom (1763 – 1812), čime je biblioteka Göttingena, u roku od svega nekoliko decenija, izrasla u prvu savremenu univerzitetsku biblioteku evropskog ranga. 

Iako jako oštećena 1944. godine, tokom Drugog svjetskog rata, Pavlinska crkva je, po završetku rata i u godinama obnove, desetak godina korištena najprije kao amfiteatar zbog sve većeg broja studenata, dok u nju na kraju nije useljena bibliotečka zbirka 1992. godine.  

Danas je ova historijska građevina, pored Centralne biblioteke otvorene 1993. godine na glavnom trgu naziva Göttinger Sieben, jedna od glavnih zgrada Državne i univerzitetske biblioteke. Zgrada je obnovljena između 2000. i 2006, i od tada je dom posebnoj zbirci. Na osnovu historijskih slika i opisa, sala biblioteke Pavlinske crkve obnovljena je po uzoru na svoj nekadašnji izgled. Nekadašnja crkvena zgrada danas se koristi kao muzejski prostor za izložbe i brojne manifestacije, te za izlaganje jednog malog dijela zbirki, čuvanih u historijskoj zgradi.


Zbirke i Heyne sala

Zbirke Državne i univerzitetske biblioteke Göttingen obuhvataju kako rukopise i značajne inkunabule, tako i mnogobrojne vrijedne i rijetke tiskovine iz svih oblasti znanja. Rukom pisane i tiskane historijske karte također se ubrajaju u fundus, kao i zaostavština i manuskripti značajnih učenjaka kao što su Georg Christoph Lichtenberg (1742 – 1799), Carl Friedrich Gauß (1777 – 1855) ili Jacob i Wilhelm Grimm (1785 –1863, tj. 1786 – 1859). Pored Gutenbergove Biblije koja je ovdje pohranjena, biblioteka udomljuje i UNESCO program Pamćenje svijeta.
Posebno obilježje predstavlja depo pod nazivom Heyne sala sa karakterističnim sistemom samonosivih regala koji sve do danas čuvaju historijsku književnu zbirku. Ova sala može se razgledati u okviru organizirane ture sa vodičem.
 

  • Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 02 © Martin Liebetruth
  • Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 03 © Martin Liebetruth
  • Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 04 © Martin Liebetruth
  • Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 05 © Martin Liebetruth
  • Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 06 © Martin Liebetruth
  • Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 07 © Martin Liebetruth
  • Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 08 © Martin Liebetruth
  • Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 09 © Martin Liebetruth
  • Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 10 © Martin Liebetruth

Vrh