Materijali za vježbu
2024

Nazad u Goethe-Zertifikat C1

Za pripremu ispita Goethe-Zertifikat C1 ovdje možete naći materijale za vježbanje ispitnih dijelova Slušanje, Čitanje, Pisanje i Usmeno izražavanje.

Materijali koje možete preuzeti

C1-Model ispita odrasli

C1-Model ispita odrasli Modul Slušanje (39:14 Min.) ​​​​​​​
C1-Model ispita odrasli Usmeno izražavanje
© Goethe-Institut