Materijali za vježbu

Nazad u Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Za pripremu za Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 možeš ovdje naći materijale za vježbanje ispitnih dijelova Slušanje, Čitanje, Pisanje i Usmeno izražavanje.

Materijali koje možete preuzeti

A1-Set vježbi 01 Poslušaj audio-zapis za modul „Slušanje“ iz A1-seta vježbi 01 (12:22 min.)

Preuzmi audio-zapis za modul „Slušanje“ iz A1-seta vježbi 01 (MP4, 12 MB)


A1-Set vježbi 02 Poslušaj audio-zapis za modul „Slušanje“ iz A1-seta vježbi 02 (14:49 min.) 

Preuzmi audio-zapis za modul „Slušanje“ iz A1-seta vježbi 02 (MP4, 14 MB)

Pogledaj snimak za modul „Usmeno izražavanje“ iz A1-seta vježbi 02 (7:10 min.)
© Goethe-Institut