Materijali za vježbu

Nazad u Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Za pripremu za Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 možete ovdje naći materijale za vježbanje ispitnih dijelova Slušanje, Čitanje, Pisanje i Usmeno izražavanje.

Materijali za vježbanje na internetu

Model ispita A1 – univerzalni dizajn

Materijali koje možete preuzeti

A1-Model ispita Poslušaj audio-zapis za modul „Slušanje“ iz Modela ispita A1 (17:08 min.)
Pogledaj snimak modula „Usmeno izražavanje“ iz Modela ispita A1 (13:36 min.)
© Goethe-Institut

A1-Set vježbi 01 Poslušaj audio-zapis za modul „Slušanje“ iz A1-seta vježbi 01 (18:59 min.)

A1-Set vježbi 02 Poslušaj audio-zapis za modul „Slušanje“ iz A1-seta vježbi 02 (19:04 min.)