Praksa

PREDUSLOVI

Za obavljanje prakse (volonterske službe) na Goethe-Institutu Bosne i Hercegovine morate ispunjavati sljedeće preduslove:
 • biti državljanin Bosne i Hercegovine
 • imati veoma dobro znanje njemačkog jezika (na nivou izvornog govornika) i jednog od lokalnih jezika (bosanskog/hrvatskog/srpskog)
 • imati započet ili završen studij iz društvenih, ekonomskih, pravnih ili informatičkih nauka koji se okončava diplomom dodiplomskog, magistarskog, bachelor ili master studija, položenim državnim ispitom za nastavnički smjer u srednjim školama ili doktoratom
 • imati najmanje 5. semestar studija i maksimalno 30 godina starosti
 • poželjno je iskustvo na polju njemačko-bosanske kulturne razmjene i projektnog menadžmenta

PLAĆA I OSIGURANJE

Za obavljanje prakse (volonterske službe) ne isplaćuje se plaća. Prema odredbama Zakona o radu Bosne i Hercegovine, volonteri mogu raditi maksimalno 240 sati u okviru tromjesečnog perioda. Goethe-Institut preuzima obavezu službene prijave pripravnika/pripravnice, odnosno volontera/volonterke, troškove lokalnog zdravstvenog osiguranja, te isplaćuje paušalni iznos na ime troškova prevoza i toplog obroka (u maksimalnom mjesečnom iznosu od 300 BAM). Goethe-Institut Bosne i Hercegovine ne može preuzeti dodatne troškove nastale zbog putovanja od mjesta stanovanja do Sarajeva i nazad.

Ukoliko studirate u Njemačkoj, molimo da zdravstveno osiguranje regulirate sa svojom kasom zdravstvenog osiguranja u Njemačkoj prije početka obavljanja prakse. Molimo Vas da provjerite i osiguranje od nezgode koje ćete imati za vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini. Goethe–Institut ne može preuzeti troškove zdravstvenog osiguranja u inostranstvu.

PODRUČJA DJELOVANJA I ZADACI

jezika u Srbiji i Crnoj Gori u osnovnim i srednjim školama. U tom cilju sarađujemo sa domaćim institucijama, ali i sa predstavnicima ostalih evropskih zemalja. Djelujemo kroz rad u raznim komisijama i projektima, sprovodimo jezičnu politiku, organiziramo seminare i kulturna dešavanja, obezbjeđujemo nastavna sredstva, savjetujemo nastavnike, izrađujemo propagandne materijale i obavještavamo putem interneta.

U okviru rada u odjelu Kooperacija u obrazovanju – njemački jezik pripravnice i pripravnici će imati mogućnost:
 • uvida u bosanskohercegovačko školstvo
 • saradnje na aktivnostima koje se sprovode u školama
 • preuzimanja i samostalnog izvođenja pojedinačnih zadataka
 • saradnje i sprovođenja marketinških kampanja, poput učešća na sajmovima

Od naših pripravnica i pripravnika očekujemo:
 • zainteresiranost za rješavanje pitanja iz područja obrazovne politike i pedagogije
 • spremnost na saradnju sa učenicima i školama
 • spremnost na samostalan rad
 • spremnost na izvršavanje rutinskih poslova
U okviru kulturne saradnje, Goethe-Institut posreduje u dijalogu, susretima i razmjeni između njemačkih i bosanskohercegovačkih umjetnika i naučnika na temu razvoja i tendencija od značaja. U tu svrhu Goethe-Institut, zajedno sa svojim partnerima, organizira kulturne programe, ali i neformalne susrete sa umjetnicima i intelektualcima iz zemlje, pri čemu je fokus ovih programa na savremenoj njemačkoj kulturi.

U okviru kulturnih programa, našim pripravnicama i pripravnicima nudimo:
 • uvid u koncept i realizaciju kulturne saradnje
 • sudjelovanje u organizaciji i sprovođenju kulturnih programa iz raznih oblasti: jezik/književnost, izložbe, film & mediji, muzika, ples & pozorište
 • prema mogućnostima, preuzimanje i što samostalnije izvršavanje pojedinačnih zadataka

Od naših pripravnica i pripravnika očekujemo:
 • zainteresiranost za njemačku i bosanskohercegovačku kulturnu scenu
 • spremnost na izvršavanje rutinskih poslova
 • spremnost na fleksibilno radno vrijeme
Praksa u biblioteci može trajati od 1 do maksimalno 3 meseca.

Pripravnice i pripravnici u biblioteci mogu:
 • steći uvid u rad informativnog centra Goethe-Instituta
 • savjetovati posjetioce i sprovoditi samostalna istraživanja
 • upoznati stanje bibliotekarstva u zemlji
 • sudjelovati u projektima za unaprjeđenje prevodilaštva, posredovanje u pružanju informacija ili u projektima bibliotečke saradnje
 • prema mogućnostima, samostalno izvršavati zadatke

Od naših pripravnica i pripravnika očekujemo:
 • temeljna znanja iz područja bibliotekarstva ili informatičkog menadžmenta
 • spremnost na izvršavanje rutinskih poslova
 • spremnost na fleksibilno radno vrijeme
 • komunikativnost

POSTUPAK PRIJAVE

Kako bismo u što kraćem roku i neometano donijeli odluku o obavljanju prakse, molimo Vas da svoje prijave šaljete direktno na Goethe-Institut Bosne i Hercegovine.

Kontakt osoba: Azra Malagic – azra.malagic@goethe.de

SMJEŠTAJ

Iako možemo pružiti pomoć prilikom traženja smještaja, odgovornost za to je na samim pripravnicama i pripravnicima.