Prezentacija i panel diskusija, radionica, šetnja kroz grad Arhivska platforma za javni prostor: The ARchipelago

Archipelago App ©Goethe-Institut-The ARchipelago APP-Foto: Tarik Zlatarević

Su, 27.04.2024 -
Ut, 30.04.2024

Historijski muzej BiH

Launch u okviru Modula Memorije MESS festivala

U suradnji s MESS festivalom, Goethe-Institut organizira radionicu, prezentaciju i šetnju kroz grad u okviru Modula Memorije od 27. do 30. aprila u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, povodom javnog predstavljanja arhivske platforme The ARchipelago, koja uključuje aplikaciju proširene stvarnosti i online arhiv.
Umjetničke direktorice Clarissa Thieme i Armina Pilav predstavljaju The ARchipelago zajedno s developerom aplikacije Kayom Behkalamom i projektnim partnerom Nihadom Kreševljakovićem, direktorom MESS festivala i biblioteke Hamdija Kreševljaković Video Arhiv Sarajevo. Direktorica Historijskog muzeja, Elma Hašimbegović i svjedok vremena Lejla Hodžić dijele uvid u svoje arhive i razgovaraju s timom projekta o značaju The ARchipelaga u kontekstu kulturnog obrazovanja.


Događaji pružaju raznoliku i interaktivnu mogućnost da se istraži historija i arhive u postjugoslavenskom prostoru. Fokus je na historijskom video materijalu iz opkoljenog Sarajeva, koji je digitalno obrađen za aplikaciju.

Svi događaji održavaju se na engleskom jeziku. Ulaz je besplatan.

Manifestacije:
Subota, 27. april, od 10:00 do 17:30 sati
Radionica "Hands-on Archives: Ratna razaranja, kolektivna dokumentacija i tehnologije predstavljanja rata"


Učesnici: Clarissa Thieme, Armina Pilav, Kaya Bekhalam, Elma Hašimbegović, Lejla Hodžić 
 
Ponedjeljak, 29. april u 18:00 sati
Predstavljanje arhivske platforme The ARchipelago i panel diskusija


Učesnici: Nihad Kreševljaković, Clarissa Thieme, Armina Pilav, Kaya Bekhalam, Elma Hašimbegović
 
Utorak, 30. april od 15:00 do 18:00 sati
Šetnja kroz Sarajevo uz ARchipelago aplikaciju, nakon čega slijedi diskusija o utiscima


Učesnici: Nihad Kreševljaković, Clarissa Thieme, Armina Pilav, Kaya Bekhalam, Elma Hašimbegović

Polazna tačka: Historijski muzej BiH
Prijave putem e-pošte: ayla.korajac@goethe.de

The ARchipelago je arhivska platforma javnog prostora u postjugoslovenskom kontekstu, koja okuplja zbirke ratnih dokumenata. Ona kombinira ratne i poslijeratne dokumentacije u aplikaciji proširene stvarnosti (AR) i online arhivi.Trideset godina nakon ratova koji su doveli do raspada Jugoslavije, mnoge posvećene arhivske inicijative zajedno nude važan multiperspektivni pogled na nedavnu historiju regiona.

Pretvarajući pametni telefon u lako dostupan arhivski uređaj nezavisno od lokalnih i političkih ograničenja, The ARchipelago objedinjuje raznolike arhivske glasove. Platforma koristi GPS podatke kojima su označeni audio-vizuelna dokumenti, koji su dostupni putem AR aplikacije i omogućavaju korisnicima da dožive i istražuju lokacije povezane sa tim dokumentima.

The ARchipelago je podržan kroz EUNIC program European Spaces of Cultures 2023 i Inicijativu za izvrsnost Upravnog odbora Goethe-Instituta 2023/2024.
 

ORGANIZATORI:

Archipelago Organizatori Logos 2023 © Goethe-Institut BiH

PARTNERI:

Archipelago Partner Logos © Goethe-Institut BiH

Nazad