Izložba Bauhaus Imaginista

Bauhaus Logo 2019 BiH © Bauhaus-Imaginista

Če, 06.06.2019 -
Pe, 28.06.2019

Historijski muzej BiH

Zmaja od Bosne 5
71000 Sarajevo

Goethe-Institut slavi 100 godina Bauhausa. Tim povodom u junu imamo različite manifestacije. Jedna od njih je izložba bauhaus imaginista. Izložba se otvara 06.06.2019 u 21.00 sat u Historijskom muzeju BiH i trajaće tri sedmice.

Sve manifestacije koje se dešavaju u sklopu Bauhausa organizujemo u saradnji sa Danima Arhitekture i Aidom Abadžić-Hodžić.

O bauhaus imaginisti

bauhaus imaginista veliki je međunarodni projekt kojim se obilježava stogodišnjica ove škole, a koji se fokusira na internacionalno širenje i prihvaćanje ove škole.

Bauhaus je od početka bila internacionalna škola u koju su dolazili učenici i nastavnici iz Evrope i Azije. Bila je heterogena i u različitim je trenucima uzimala ideje iz pokreta umjetnosti i obrta, socijalizma, komunizma, duhovnosti, sovjetskog konstruktivizma i arhitektonskog modernizma. Godine 1933. školu su silom rasturili i zatvorili nacionalsocijalisti, usljed čega su mnogi njeni članovi pobjegli iz Njemačke šireći tako Bauhaus u državama i kulturama izvan Evrope.

bauhaus imaginista prati ovaj transfer u različite dijelove svijeta kroz projekte istraživačke saradnje sa znanstvenicima iz Brazila, Kine, Indije, Japana, Maroka, Nigerije, Rusije i Sjedinjenih Država.

Istražene historije ukazuju na to da je Bauhaus bio u dodiru sa drugim školama i modernizmima na međunarodnoj sceni, da su se njegove ideje prelamale, prilagođavale ili bile odbacivane u kontaktu sa lokalnim uvjetima, hladnoratovskim sukobima, politikom nesvrstanih i diktaturama, procesima dekolonizacije i razvojnih projekata. One nude ponovno tumačenje kozmopolitskih uvjeta Bauhausa iz transhistorijske i transnacionalne perspektive i u vezi sa savremenim pitanjima koja su proizišla iz rada mreže istraživača i umjetnika.

bauhaus imaginista polazi od četiri fokalna objekta Bauhausa koji su korišteni za razvoj četiri tematska i konceptualna poglavlja koja se vezuju za ovu školu i njeno prihvaćanje u različitim zemljama. To su: Bauhaus Manifesto Waltera Gropiusa (1919), koji je osnova za poglavlje Corresponding With [Uklapanje u], koje istražuje reformu pedagogije; Ćilim, crtež Paula Kleea (1927), za poglavlje Learning From [Učenje od], koje razmatra kulturno prisvajanje; ein bauhaus film Marcela Breuera (1926), koji generira ideje o evoluciji dizajna u odnosu na ideologiju; i Reflektorisches Lichstpiel, svjetlosni aparat Kurta Schwerdfegera (1922), koji inspirira poglavlje Still Undead [Još uvijek nemrtvi], koje se bavi eksperimentalnim igrama svjetla i zvuka.

Ova putujuća izložba spaja ideje, istraživanja i dokumentaciju iz bauhaus imaginista.
Umjetnik Luca Frei dizajnirao je strukturu – koja je dijelom skulptura, a dijelom izložbena arhitektura –  kao prostor u kojem se posjetioci mogu angažirati na brojnim nivoima projekta. Ona obuhvaća kustoska istraživanja, tekstove, slike u vezi sa četiri poglavlja te dokumentaciju međunarodnog programa bauhaus imaginista iz 2018. godine.

U središnjem dijelu instalacije nalazi se kompjuterski terminal gdje posjetioci mogu pregledati online časopis bauhaus imaginista i personalizirati svoje odgovore, ispisujući vizuelni i tekstualni materijal koji se ubacuje u postavljene mape. Zasebni filmski program donosi nove radove o Bauhaus temama i historijama savremenih umjetnika i istraživača: Zvia Efrata, Kadera Attije, Otolith grupe i Wendeliena van Oldenborgha. 

bauhaus imaginista zajednički je projekt Bauhaus Kooperation Berlin Dessau Weimar, Goethe instituta i Haus der Kulturen der Welt, koji su finansijski podržali Ministarstvo vanjskih poslova i Federalna kulturna fondacija u povodu obilježavanja 100 godina Bauhausa. Kustosi projekta su Marion von Osten i Grant Watson u saradnji sa međunarodnim timom stručnjaka.

Nazad