Internationale Deutscholympiade 2020

IDO 2020 Banner Internationale Deutscholympiade 2020

26.07 - 08.08.2020 in Dresden

De Internationale Deutscholympiade (IDO) is wereldwijd de grootste wedstrijd voor de Duitse taal. Om de twee jaar komen meer dan 100 scholieren van over de hele wereld samen om met elkaar te wedijveren wat betreft hun kennis en vaardigheden in hun favoriete vreemde taal. Zo komen leerlingen van over de hele wereld dankzij het Duits met elkaar in contact en raken ze bevriend. De IDO is niet alleen een wedstrijd voor de beste leerlingen Duits, maar gaat ook over wederzijds begrip, verdraagzaamheid en culturele uitwisseling.
Wereldwijd worden miljoenen leerlingen Duits van 14 tot 17 jaar uitgenodigd om aan de wedstrijd deel te nemen. Via nationale voorrondes worden in elk van de deelnemende landen per school de beste twee leerlingen Duits geselecteerd. Zij worden vervolgens uitgenodigd voor de Internationale Deutscholympiade in Duitsland. Daar strijden ze om de titel van beste leerling Duits ter wereld, en dit op in totaal drie niveaus. Op deze website vindt u binnenkort meer informatie over het programma.

Nationale Deutscholympiade in België

In 2020 vindt de Internationale Deutscholympiade plaats van 26 juli tot 8 augustus in Dresden. Alle deelnemende landen organiseren een nationale voorronde. Die zal in België focussen op de taalniveaus A2 en B1 en wordt gehouden in de vorm van een videowedstrijd. We nodigen jongeren van 14 tot 17 jaar van harte uit om filmpjes van 3 minuten in te dienen over het onderwerp ‘Duits leren’ of het onderwerp ‘duurzaamheid’, afhankelijk van het taalniveau. Laat jullie creativiteit de vrije loop!

IDO 2020

In de nationale voorronde in België

In België organiseren we een videowedstrijd. Deelne(e)m(st)ers kunnen zich voor de nationale competitie kwalificeren met een filmpje van drie minuten over een specifiek thema. Uiterste inzenddatum: 02 maart 2020
De kandidaten of kandidates met de twee beste inzendingen krijgen uiterlijk op 11 maart 2020 antwoord. Begin of midden maart ontvangen zij in het Goethe-Institut in Brussel een certificaat waarmee ze officieel worden uitgeroepen tot deelne(e)m(st)ers van de Internationale Deutscholympiade in Dresden, die plaatsvindt van 26 juli tot 8 augustus 2020.

In Dresden

De deelne(e)m(st)ers zijn twee weken te gast in Dresden. Daar strijden de beste leerlingen Duits uit wereldwijde kwalificatierondes om een podiumplaats in één van drie categorieën, afhankelijk van hun taalniveau. Ze moeten niet alleen zeer taalvaardig zijn, maar ook over interculturele vaardigheden beschikken én goed kunnen samenwerken in internationale teams.
 
Aan het begin van de eerste week worden de leerlingen op basis van hun taalniveau (A2, B1, B2) aan de juiste groep toegewezen. De rest van de tijd is voorzien voor de voorbereiding op de wedstrijd, met workshops en werkcolleges rond creatief en journalistiek schrijven, presentatietechnieken en theaterspel. Tijdens de tweede week wordt de eigenlijke wedstrijd gehouden.

Naast de lessen en de wedstrijd is er ook een begeleidend programma, waarin de deelne(e)m(st)ers nader kennismaken met de cultuur en de lokale bijzonderheden van Duitsland.
Zowel tijdens het openings- en slotevenement als tijdens een speciale landenavond waarop de verschillende culturen worden voorgesteld, zal de nadruk liggen op de Olympische gedachte van vreedzaam en eerlijk samenleven en op de rijkdom van de culturele diversiteit van onze wereld.

Wat valt er te winnen?

Per land worden er twee leerlingen – de winnaars van de nationale Deutscholympiades –uitgenodigd om deel te nemen aan de IDO in Dresden. De reis- en verblijfkosten, de maaltijden, het culturele programma enz. worden vergoed door het Goethe-Institut. In het kader van de IDO zijn er mooie prijzen in natura te winnen.    
Alle scholieren die Duits volgen, die op het ogenblik van de IDO tussen 14 en 17 jaar oud zijn, die niet langer dan zes opeenvolgende maanden in een Duitstalig land gewoond hebben en die geen ouders hebben van wie Duits de moedertaal is, kunnen zich voor de IDO inschrijven. Wie scholier is of studeert aan een school waar Duits de onderwijs- en voertaal is, kan helaas niet deelnemen. Uit België zullen twee kandidaten voor het taalniveau A2 en B1 geselecteerd worden. De deelnemers worden begeleid door een leerkracht.
Stuur ons tegen 02.03.2020 het toestemmingsformulier en een video van hoogstens 3 minuten via WeTransfer - Sandra.Kuna@goethe.de, en vertel ons op een creatieve manier: 

Voor taalniveau A2: Welke rol speelt Duits voor jou? Wat associeer jij met Duitsland? Vertel ons wat Duits voor jou zo bijzonder maakt. Laat je creativiteit de vrije loop!

Voor taalniveau B1: Wat kan jij doen om jouw omgeving groener te maken? Hoe draag jij zelf bij tot een betere wereld? Vertel ons jouw ideeën voor meer duurzaamheid.

!Opgelet: gebruik alleen zelf gecomponeerde muziek of muziek waarop geen auteursrecht rust, en maak uitsluitend gebruik van eigen video’s/foto’s!


Toestemmingsverklaring

Let a.u.b. op de voorwaarden voor deelname: 

Voorwaarden voor deelname
 
  • 02.03.2020 Video's moeten via WeTransfer zijn ontvangen.
  • 11.03.2020 Aankondiging van de winnaars van de videowedstrijd (op onze website en op onze social media kanalen)
  • Van 26 juli tot en met 08 augustus 2020: Finale in Dresden. 
Inspiration zu Nachhaltigkeit (B1):

Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=RcNKHQb8QIc
Essensverschwendung: https://toogoodtogo.de/de
Brüssel: https://visit.brussels/de/profile/gruen
Allgemeine Ideen: https://utopia.de/