Europanetzwerk Deutsch

 • Europanetzwerk Deutsch 9 ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig
 • EU-Kurse ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch 3 ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch 4 ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch 5 ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch 7 ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch 6 ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig
 • Europanetzwerk Deutsch 8 ©Goethe-Institut, Foto: Bernhard Ludewig

Med programmet Europanetzwerk Deutsch har Det Tyske Udenrigsministerium i mere end 20 år ønsket at fremme kendskabet til tysk sprog og kultur for ledende EU-ansatte og ministerielle embedsmænd i EU’s medlems- og ansøgerlande. Som et led i dette program tilbyder Goethe-Instituttet 10-12 almensproglige og emneorienterede kurser, de såkaldte EU-sprogkurser. Ud over intensiv sprogundervisning, lægges der vægt på at formidle faglige kontakter, introducere deltagerne for Tysklands mangfoldige kulturliv samt give dem mulighed for at netværke og udveksle erfaringer med hinanden. Til programmet Europanetzwerk Deutsch hører også regelmæssige online genopfriskningskurser samt årlige møder for tidligere deltagere, som vi gerne rådgiver om.

Stipendieprogrammet Europanetzwerk Deutsch finansieres af Det Tyske Udenrigsministerium og indeholder følgende:

Alle deltagere får
 • et intensivt sprogkursus, der er tilpasset deltagernes behov,
 • møder med repræsentanter fra ministerier samt fagrelevante specialister og institutioner,
 • kulturelle aktiviteter,
 • overnatning med morgenmad og et fælles måltid på alle kursusdage,
 • syge-, ulykkes- og skadesforsikring i akutte tilfælde i den tid, kurset varer.
Målgruppe
Ledende ansatte i EU-institutioner og ledende embedsmænd fra ministerier i EU’s medlems- og ansøgerlande (Albanien, TJR Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet).
 
Tyskkundskaber

højt mellemniveau (B2 – C1)
mellemniveau (B1 til kurset EU 7)
Kontakt dit nærmeste Goethe-Institut.
 • Du vil skulle aflægge en mundtlig og skriftlig test, der fastlægger dit sprogniveau. Testen gennemføres på dit lokale Goethe-Institut og tager cirka to timer.
 • Herefter bedes du udfylde det elektroniske ansøgningsskema og sende det til Goethe-Instituttet. Ud over personlige oplysninger, vil du også blive spurgt om dine forventninger til kurset, så vi kan tilpasse programmet efter deltagernes ønsker og behov.
Kandidaterne udvælges af Goethe-Instituttet og Det Tyske Udenrigsministerium.
 • Deltagerne får besked om resultatet af udvælgelsesproceduren cirka seks uger før kursusstart.
   

Datoer i 2016

 Kursus Dato Sted
Genopfrisknings-Kursus 1 01.02. – 26.02.16 kun online 
EU 01 – Schwerin-Berlin
 
10.04. – 23.04.16  Schwerin
Berlin
EU 02 – EAD 17.04. – 23.04.16 Berlin
EU 03 – Dual uddannelse  21.05. – 29.05.16 Göttingen  
EU 04 – Made in Germany: forskning, teknologi og erhvervsliv 05.06. – 18.06.16 Berlin
München
EU 05 – München 09.07. – 17.07.16 München
EU 06 - Hamborg 07.08. – 20.08.16 Hamburg
EU 07 – Dresden B1 18.09. – 01.10.16 Dresden
EU 08 – Berlin-Bruxelles 25.09. – 08.10.16 Berlin
Brüssel
EU 09 – miljø, klima og energi 15.10. – 23.10.16 Freiburg
EU 10 – Frankfurt-Wiesbaden 05.11. – 13.11.16 Frankfurt
Wiesbaden 
EU 11 – GASP 05.11. – 13.11.16 Berlin
Genopfrisknings-Kursus 2 07.11. – 02.12.16 kun online   
EU 01 – GAP (2017) 15.01. – 28.01.17 Magdeburg
Berlin