Kvalitetsstandarder

En ung kvinde i et klasseværelse tager noter. Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Kvalitet. Et ord, som vi tager alvorligt

De faglige krav til fremmedsprogsprøver er høje. Med sit navn, sit kvalitetsmanagement og sin mangeårige erfaring står Goethe-Instiuttet for, at disse bliver opfyldt.

Eksperter med lærer- og prøveerfaring udvikler testopgaverne. Den endegyldige redigering finder sted på det centrale institut i München. Før brug bliver prøvematerialerne afprøvet under prøveforhold, og resultaterne bliver bedømt kvalitativt og kvantitativt. Lærerne bliver uddannet og videreuddannet i centrale og decentrale seminarer.

Hvordan man kan bedømme god kvalitet:

Fairness

Prøverne burde være så fair som mulige for alle – uafhængigt af køn, etnisk herkomst eller mulige handicap.

Gyldighed

Ved en sprogprøve burde det kun være de sproglige færdigheder og ikke koncentrationsevne, intelligens eller viden om verden, der er afgørende.

Pålidelighed

Vi opnår en høj grad af pålidelighed, da vi har to eksaminatorer til prøven.

Praktisk anvendelighed

Vi arbejder hele tiden på en optimering af vores prøver: testvarigheden, brugen af moderne teknik samt de almene betingelser. 

De samme kvalitetskriterier:

Som stiftelsesmedlem af Association of Language Testers in Europe (ALTE) arbejder vi for udviklingen og omsætningen af kvalitetsstandarder.
 
ALTE har sat sig følgende mål:
  • ens niveauinddelinger i forhold til understøttelsen af den internationale anerkendelse af sprogcertifikater i Europa.
  • ens kvalitetskriterier i alle faserne i prøveudarbejdelsen og –gennemførelsen, dvs. testkonstruktion, prøvegennemførelse, vurdering, certificering, bedømmelse og datalagring.
  • samarbejde omkring fælles projekter samt udveksling af erfaringer og faglig viden.
ALTE blev i 2003 optaget som ikke-statslig organisation (NGO) i Europarådet og vejleder løbende om emner som præstationsmålinger og certificeringer. I 2006 fik ALTE ydermere status som rådgivende instituation ved FN.