Konkurrencer og arrangementer

At aktivere elever er for enhver lærer en af de vigtigste – og mange gange sværeste – opgaver. Goethe-Institut Dänemark har derfor sammensat en række tilbud til kulturelle arrangementer og konkurrencer, som kan hjælpe med at motivere elever, så det bliver sjovt at lære tysk.

Kalender

Konkurrencer og arrangementer for skoleklasser samt workshops og arrangementer for tysklærere i Danmark.

Aktuelle konkurrencer og arrangementer for elever

Sprachenexpedition rund um die Ostsee Illustration: Goethe-Institut

Tilmeld din klasse nu!
Sprogekspedition rundt om Østersøen

Underviser du i tysk fra niveau A2, og er dine elever i alderen fra 14 til 17 år? Så tilmeld dig vores flersprogsprojekt. Eleverne kommer til at lære deres egen flersprogethed samt flersprogetheden i  Østersøregionen at kende og udforske den i samarbejdsbaserede opgaver på tværs af landegrænserne. De kan i den forbindelse aktivt bruge deres tyskkundskaber ikke blot til at kommunikere med hinanden, men de vil også opdage, at tysk i vid udstrækning også kan være en bro mellem de forskellige ”Østersøsprog”.

Illustration: Unge med skateboards i en skatepark. © Ovos media GmbH

Den tyske Quiz Challenge

En interaktiv spilleapp til elever i alderen 13-16 år til forbedring af elevernes læringsmotivation og måling af det individuelle sproglige niveau. I løbet af spillet kan alle eleverne læse, skrive og lytte til tysk og tage del i en spændende historie samt løse flere opgaver i hold.

#FutureNow – Schulen für Nachhaltigkeit ©

#FutureNow

Hvordan kan vi hver især bidrage til at ændre verden? Hvilke innovationer, uanset hvor små de end er, kan medføre forbedringer i vores nærmeste omgivelser? I forbindelse med projektet #FutureNow spørger Nærum Gymnasium i samarbejde med en tysk venskabsskole sig, hvordan et bæredygtigt liv ville kunne se ud i fremtidens byer. Du kan finde flere informationer om projektet her.

Filmstill fra "Kokon": To unge ligger tæt med ansigtet mod hinanden. © Edition Salzgeber

Deutsch-Kino

Tyskundervisning i biografen? I samarbejde med Cinemateket bliver der vist nye og fremragende tyske film for skoleklaser. Der findes undervisningsmateriale både til før og efter filmvisningen.

Tidligere arrangementer

En kvinde og en mand tegner robotter på en skoletavle. © Colourbox.com

Online-symposium
Kunstig intelligens og sprog

Feltet "Kunstig Intelligens" er stort, påvirker stadig flere områder af vores liv og er næsten uigennemskueligt for lægfolk.
Denne online-konference handlede om, hvordan algoritmer allerede nu bestemmer over vores liv, hvordan vi specielt på sprogområdet kan bruge dem og hvilke muligheder, men også risici, det medfører. Konferencen foregik på tysk. Alle foredrag er blevet optaget og kan ses her. 

Buddy Bären DD2020 © Goethe-Institut Dänemark

Buddy-Bär - Elevkonkurrence

Mange skoler har beskæftiget sig mere indgående med emnet, det dansk-tyske venskab, gennem projektet Buddy-Bär konkurrencen.Blandt de mange deltagere har 4 "Buddy Bären" klaret det til slutrunden. Hvem skal vinder? Stem nu!

Diskussionskonkurrencens deltagere sammen med medarbejderne fra Goethe-Instituttet. Foto: Goethe-Institut Dänemark/Clemens Kübler

Diskussionskonkurrence

Goethe-Instituttets diskussionskonkurrence er et format, som skal motivere unge til at beskæftige sig med aktuelle, politiske emner og at drøfte dem med hinanden - på tysk.