Projektet “Skole: Fremtidens partner”

 • Projektet “Skole: Fremtidens partner” © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Projektet “Skole: Fremtidens partner” © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Projektet “Skole: Fremtidens partner” © PASCH-net
 • Projektet “Skole: Fremtidens partner” © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Projektet “Skole: Fremtidens partner” © Keller
 • Projektet “Skole: Fremtidens partner” © PASCH-net
 • Projektet “Skole: Fremtidens partner” © Jens Sauerbrey

Tiltaget „Skoler: Fremtidens partner“ (PASCH) knytter mere end 2.000 skoler med speciel tilknytning til Tyskland sammen i et verdensomspændende netværk. Goethe-Instituttet vejleder omkring 600 PASCH-skoler i nationale uddannelsessystemer i over 100 lande.

I februar 2008 oprettede det tyske udenrigsministerium tiltaget ”Skoler: Fremtidens partner” (PASCH). PASCH koordineres og omsættes af det tyske Udenrigsministerium i samarbejde med Udlandsskolevæsnets hovedkontor, Goethe-Instituttet, DAAD og Den Pædagogiske Udvekslingstjeneste.

Hovedtanke og mål

Fire hovedtanker står bag tilpasningen af PASCH:
 • Perspektiver gennem uddannelse,
 • horisontudvidelse gennem flersproglighed,
 • tilgang til sprog og uddannelse og
 • fælles tackling af fremtidige problemer som internationalt læringsfællesskab.

I februar 2008 oprettede det tyske udenrigsministerium tiltaget ”Skoler: Fremtidens partner” (PASCH). PASCH styrker og forbinder et verdensomspændende netværk af mere end 2.000 PASCH-skoler med speciel tilknytning til Tyskland. Goethe-Instituttet vejleder omkring 600 PASCH-skoler i nationale uddannelsessystemer i over 100 lande.

Tiltaget koordineres og omsættes af det tyske Udenrigsministerium i samarbejde med Udlandsskolevæsnets hovedkontor, Goethe-Instituttet, DAAD og Den Pædagogiske Udvekslingstjeneste.

Netværket af tyske skoler i udlandet og skoler, som udbyder det tyske sprogdiplom, bliver styrket. Derudover udbygges samarbejdet mellem skoler for at styrke tysk som fremmedsprog inden for de nationale uddannelsessystemer endnu mere. Dertil tilbydes stipendier til et studium i Tyskland og til muligheden for udveksling og skolepartnerskaber.

PASCHs mål

Tiltagets skal hos unge mennesker vække en vedvarende interesse og begejstring for det moderne Tyskland, dets samfund og det tyske sprog. Der opstår et verdensomspændende netværk af forbundsrepublikken Tysklands partnerskoler; skolerne bliver gennem fælles aktiviteter og udveksling et internationalt læringsfællesskab.

PASCH bidrager med attraktive uddannelsestilbud til vedvarende kvalificering af både elever og lærere. Tiltaget udvider også unge menneskers kompetencer til et studium i Tyskland og senere arbejdsmarkedet. Derudover er målet at opbygge levende og langsigtede forbindelser til Tyskland, samt at opfordre skoler, lærere og elever til åben tankeudveksling og samarbejde på tværs. PASCH er derudover forbundet med andre af tiltag inden for kultur- og uddannelsespolitikken i udlandet, som for eksempel det frivillige initiativ ”Kulturweit”.

Opgaver og forholdsregler

Goethe-Instituttet støtter og vejleder mere end 550 PASCH-skoler i at indføre og udbygge tysk som fag. Instituttet tilbyder lærere metodisk-didaktisk efteruddannelse og sprogkurser og udstyrer skoler med moderne, multimedialt anvendelige undervisnings-, lærings- og geografimaterialer. Som et led i tiltaget har Goethe-Instituttet derudover udsendte undervisningseksperter verden over, som skal vejlede PASCH-skolerne. Ungdomskurser i Tyskland for elever fra de deltagende skoler forbedrer tyskkundskaber, styrker interkulturel kompetence og gør geografi levende.
 
Websiden www.pasch-net.de er opdelt i tre områder:
 • Det genelle område
 • Lærerområde
 • Elevområde
Det generelle område

Det generelle område indeholder information om de deltagende institutioner og deres aktiviteter, andre projekter med forbindelse til PASCH-tiltaget, blogs, som er skrevet af medarbejdere fra forskellige dele af verden, PASCH-ungdomskurser i Tyskland, samt en partnerbørs for internationale partnerskaber skoler i mellem. Det interaktive verdenskort giver overblik over netværket af partnerskoler og de deltagende skoler præsenterer sig kort i små portrætter.

Lærerområde

I dette område kan lærere finde inspiration til anvendelsen af PASCH-net i tyskundervisningen, undervisningsmaterialer til at downloade og informationer om metodisk-didaktiske temaer. Med PASCH-læringsplatformen kan lærere selv indrette deres egne virtuelle kursusrum eller benytte sig af allerede eksisterende kursusrum.

Online PASCH-forummet giver mulighed for at udveksle materiale eller finde en partner til projektideer. Inden for online forummet på læringsplatformen eller gennem blogs kan elever realisere projekter på tværs af landegrænser, for eksempel regionale online-elevaviser eller podcasts.

På PASCH-læringsplatformen tilbyder PASCH-net tutorielle online-efteruddannelser for undervisere. På online-kurset PASCH-net-kørekort lærer undervisere websidens forskellige tilbud til tyskundervisningen, for eksempel fora, læringsplatformen og elevavisen PASCH-Global. På online-kurset Moodle-kørekort læres, hvordan PASCH-læringsplatformen, som bygger på Moodlesoftware, kan bruges i undervisningen eller som led i efteruddannelse.

Kontakt: lernplattform@pasch-net.de

Elevområde

Elever som lærer tysk ved en PASCH-skole sparrer med andre elever i online forummet. Der kan de også uploade tekster, billeder og videoer, og de kan oprette grupper og fora, hvor de kan diskutere med hinanden.

Konkurrencer og projekter skal give eleverne lyst til at deltage. Tekster på forskellige sprogniveauer indeholder informationer om Tyskland, derunder også muligheder for at studere i Tyskland.

Regelmæssige diskussionstilbud, deltageraktiviteter og læringsspil opfordrer til at øve tysk.

For at blive en del af PASCH-net i online forummet eller være aktiv på læringsplatformen skal man registreres og logge sig ind med sin e-mail-adresse og password. Kontakt: service@pasch-net.de
PASCH-netværket består på verdensplan af mere en 2.000 skoler. Goethe-Instituttet vejleder over 600 skoler i de nationale uddannelsessystemer i over 100 lande. Inden for tiltaget ”Skoler: Fremtidens Partner” har disse skoler indført eller udbygget deres tyskundervisning. På skolerne bliver tysk fortrinsvist udbudt som andet fremmedsprog. PASCH-netværket består desuden af rund 140 tyske skoler, i udlandet, 27 tysk-profil-skoler som ledes af udlandsskolevæsnets hovedkontor (ZfA) og mere end 1.100 nationale skoler, som tilbyder Kulturministerkonferencens tyske sprogdiplom.

Skoleportrætter