Initsiatiiv „Koolid – tuleviku partnerid“

 • “Schools: Partners for the Future” (PASCH) initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Keller
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Bernhard Ludewig

Initsiatiiv „Koolid – tuleviku partnerid“ („Schulen: Partner der Zukunft“ / PASCH) on globaalne võrgustik rohkem kui 1700 koolist, kellel on eriline side Saksamaaga. Goethe Instituut haldab ligi 550 PASCH-kooli riiklikes haridussüsteemides rohkem kui 100 riigis.

Initsiatiivi „Koolid – tuleviku partnerid“ (PASCH) kutsus 2008. aasta veebruaris ellu Saksamaa Liitvabariigi Välisministeerium. Seda koordineerib Saksamaa Liitvabariigi Välisministeerium, samuti toetavad seda Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus, Goethe Instituut, Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus ja Kultuuriministrite Konverentsi Saksa Pedagoogiline Vahetusteenistus.
            

Juhtmõtted ja eesmärgid

PASCH-i suuna määravad neli juhtmõtet:
 • perspektiivid hariduse kaudu;
 • silmaringi laiendamine mitmekeelsuse abil;
 • juurdepääs keelele ja haridusele ning
 • ühine lähenemine tulevikuprobleemidele kui rahvusvahelises õpikeskkonnas

Initsiatiivi „Koolid – tuleviku partnerid“ (PASCH) kustus 2008. aasta veebruaris ellu Saksamaa Liitvabariigi Välisministeerium. PASCH on globaalne võrgustik rohkem kui 1700 koolist, kellel on eriline side Saksamaaga. Goethe Instituut haldab ligi 550 PASCH-kooli riiklikes haridussüsteemides rohkem kui 100 riigis.

Seda koordineerib Saksamaa Liitvabariigi Välisministeerium, samuti toetavad seda Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus, Goethe Instituut, Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus ja Kultuuriministrite Konverentsi Saksa Pedagoogiline Vahetusteenistus.

Saksa välismaiste koolide võrgustikku ja koole, kes pakuvad Saksa Keelediplomit, tugevdatakse. Lisaks sellele ehitatakse välja koolide vahelist koostööd, et tugevdada riiklikes haridussüsteemides saksa keele kui võõrkeele positsiooni. Lisaks pakutakse ka veel stipendiume õpinguteks Saksamaal ning võimalusi õpilasvahetuseks ja koolide koostööks.

PASCH-i eesmärgid

Selle initsiatiiviga soovitakse noorte inimesete hulgas äratada järjepidevat huvi ja vaimustust kaasaegse Saksamaa, tema ühiskonna ja saksa keele vastu. Tekib ülemaailmne Saksamaa Liitvabariigi partnerkoolide võrgustik; koolid muutuvad tänu ühistegevustele ja vahetusele rahvusvaheliseks õpikeskkonnaks.
 
PASCH aitab atraktiivsete hariduspakkumistega kaasa järjepidevale kvalifikatsiooni tõsusule ja seda nii õpilaste kui ka õpetajate seas ning aitab sellega kaasa noorte inimeste teadmiste laiendamisele õpingute jaoks Saksamaal ja hilisemas tööelus. Lisaks sellele on eesmärkideks tihedate ja pikaajaliste sidemete ülesehitamine Saksamaaga ning koolide, õpetajate ja õpilaste ärgitamine avatud mõttevahetusele ja omavahelisele koostööle. Lisaks sellele on PASCH võrgustunud välismaale suunatud kultuuri- ja hariduspoliitika teiste initsiatiividega, nagu näiteks vabatahtlike teenistus „Kulturweit“.

Goethe Instituudi ülesanded ja meetmed

Goethe Instituut toetab rohkem kui 550  enda hooldatavat PASCH-kooli sellega, et aitab viia sisse või üles ehitada saksa keele õpet. Ta pakub õpetajatele metoodilis-didaktilisi täienduskoolitusi ja keelekursuseid ning varustab koole moodsa, multimediaalselt kasutatavate õppe-, õppimis- ja Saksamaad puudutavate materjalidega. Lisaks sellele on Goethe Instituut saatnud initsiatiivi raames õppeeksperte üle maailma partnerkoole abistama. Osalevate koolide õpilastele mõeldud noortekursused Saksamaal parandavad keeleoskust, tugevdavad kultuuridevahelist kompetentsi ja muudavad Saksamaa tundmise elavaks teadmiseks.
 
Rahvusvahelise PASCH-i kogukonna kohtumispaik PASCH-net ühendab umbes 2000 kooli ja 600 000 PASCH-i õpilast üle kogu maailma.

Info PASCH-i kohta

Veebilehelt saab teavet maailma eri paigust osalevate institutsioonide ja nende tegevuse kohta. Interaktiivne maailmakaart annab koolivõrgustikust ülevaate. Osalevad koolid saavad end lühikeste portreede abil tutvustada. Kogenud tegijad tutvustavad oma projekte ja jagavad kasulikke nõuandeid. PASCH-net edastab teavet ka PASCH-i rahvusvaheliste noortekursuste kohta Saksamaal ning sõpruskoolide vaheliste suhete arendamise kohta.

Info PASCH-i alagatuse kohta (erinevates keeltes)
Maailmakaart
Kooliportreed
Ülemaailmsed projektid
PASCH-i noortekursused
Sõpruskoolid

Õppematerjal ja interaktiivsed pakkumised

Õpetajad ja õppurid leiavad PASCH-netist vabalt kättesaadavaid videoid, tekste ja audiomaterjale päevakajaliste teemade kohta, samuti ideid saksa keele tundide jaoks ning allalaaditavaid töölehti. Noortele saksa keele õppuritele mõeldud õppematerjali saab filtreerida teemade, keeletaseme, formaadi ja eksamiks valmistumise järgi. Interaktiivsed pakkumised, näiteks kõigi õppematerjalide juurde kuuluv kommenteerimisvõimalus kutsuvad aktiivselt osalema. PASCH-i õpilased saavad osaleda PASCH-neti kaudu üle kogu maailma korraldatavatel konkurssidel, kus on võimalik saada ahvatlevaid auhindu. Aeg-ajalt antakse PASCH-neti Instagrami-kanalis postituste tegemine õpilaste kätte.

Õppematerjal
Konkursid
PASCH-net  Instagramis

Veebipõhine õpilasajaleht PASCH-Global

Noored üle kogu maailma saavad PASCH-Globalis saksa keeles koos blogida. Tekstide, videote ja helilõikude abil tutvustatakse oma elu ja avaldatakse arvamust Saksamaa kohta. Kaasa on võimalik lüüa ka veebipõhises õpilasajalehes.

Info veebiajalehe PASCH-Globali ja selles osalemise kohta

PASCH-i õpiplatvorm

PASCH-i moodle-õpiplatvorm võimaldab saksa keele õpetajatel luua tunni läbiviimiseks virtuaalseid tööruume ja/või osaleda juhendajaga veebitäiendõppes. Veebikursusel „Moodle-Tools für den Unterricht“ saate teada, kuidas PASCH-i õpiplatvormi tunnis või õpetajate täiendõppe raames kasutada.

Info PASCH-i õpiplatvormi kohta

Info Saksamaal õppimise ja PASCH-i vilistlaste kohta

PASCH-i koolide tulevased lõpetajad saavad üldist teemakohast teavet ning huvitavaid linke, näiteks PASCH-i vilistlasplatvormile. Tutvutakse mitmesuguste stipendiumipakkumiste ja PASCH-i programmidega. Oma kogemustest räägivad PASCH-i koolide lõpetajad, kes nüüd Saksamaa ülikoolides õpivad.

Info Saksamaa ülikoolides õppimise kohta
PASCH-i vilistlasplatvorm

PASCH-netis registreerumine ja sisselogimine

Valdav osa veebilehe sisust on vabalt kättesaadav. Ainult siis, kui soovite kasutada PASCH-neti kommenteerimisfunktsiooni või osaleda konkurssidel ja kogukondades või olla aktiivne õpiplatvormil, peate registreeruma ning seejärel oma e-posti aadressi ja parooliga sisse logima. Registreerunud PASCH-i õpetajad saavad luua oma PASCH-i koolis kolleegidele ja õpilastele koode.

KKK PASCH-i algatuse ja registreerumise kohta

Uudiskiri ja sotsiaalmeedia

Registreerunud kasutajad saavad pärast jaotises „Mein PASCH“ sisselogimist tellida PASCH-i üldise kuukirja ja/või õpilasajalehe. Need, kes jälgivad PASCH-neti tegemisi Facebookis, Twitteris ja/või Instagramis, saavad lisaks regulaarselt infot PASCH-neti pakkumiste kohta.

Minu PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de
PASCH võrgustik hõlmab üle kogu maailma rohkem kui 1700 kooli. Goethe Instituut haldab üle 550 kooli riiklikes haridussüsteemides rohkem kui 100 riigis. Initsiatiivi „Koolid – tuleviku partnerid“ raames alustasid need koolid uuesti saksa keele õppega või laiendasid seda. Koolides pakutakse saksa keelt peamiselt teise võõrkeelena. Lisaks sellele kuuluvad PASCH võrgustikku Saksa Välismaise Koolihariduse Keskuse hallatavad 142 Saksa välismaist kooli ja ligi 1000 riiklikku kooli, kes pakuvad Kultuuriministrite Konverentsi Saksa Keelediplomit.

Schulporträts