Initsiatiiv „Koolid – tuleviku partnerid“

 • “Schools: Partners for the Future” (PASCH) initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Keller
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net
 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Bernhard Ludewig

Initsiatiiv „Koolid – tuleviku partnerid“ („Schulen: Partner der Zukunft“ / PASCH) on globaalne võrgustik rohkem kui 1700 koolist, kellel on eriline side Saksamaaga. Goethe Instituut haldab ligi 550 PASCH-kooli riiklikes haridussüsteemides rohkem kui 100 riigis.

Initsiatiivi „Koolid – tuleviku partnerid“ (PASCH) kutsus 2008. aasta veebruaris ellu Saksamaa Liitvabariigi Välisministeerium. Seda koordineerib Saksamaa Liitvabariigi Välisministeerium, samuti toetavad seda Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus, Goethe Instituut, Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus ja Kultuuriministrite Konverentsi Saksa Pedagoogiline Vahetusteenistus.
            

Juhtmõtted ja eesmärgid

PASCH-i suuna määravad neli juhtmõtet:
 • perspektiivid hariduse kaudu;
 • silmaringi laiendamine mitmekeelsuse abil;
 • juurdepääs keelele ja haridusele ning
 • ühine lähenemine tulevikuprobleemidele kui rahvusvahelises õpikeskkonnas

Initsiatiivi „Koolid – tuleviku partnerid“ (PASCH) kustus 2008. aasta veebruaris ellu Saksamaa Liitvabariigi Välisministeerium. PASCH on globaalne võrgustik rohkem kui 1700 koolist, kellel on eriline side Saksamaaga. Goethe Instituut haldab ligi 550 PASCH-kooli riiklikes haridussüsteemides rohkem kui 100 riigis.

Seda koordineerib Saksamaa Liitvabariigi Välisministeerium, samuti toetavad seda Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus, Goethe Instituut, Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus ja Kultuuriministrite Konverentsi Saksa Pedagoogiline Vahetusteenistus.

Saksa välismaiste koolide võrgustikku ja koole, kes pakuvad Saksa Keelediplomit, tugevdatakse. Lisaks sellele ehitatakse välja koolide vahelist koostööd, et tugevdada riiklikes haridussüsteemides saksa keele kui võõrkeele positsiooni. Lisaks pakutakse ka veel stipendiume õpinguteks Saksamaal ning võimalusi õpilasvahetuseks ja koolide koostööks.

PASCH-i eesmärgid

Selle initsiatiiviga soovitakse noorte inimesete hulgas äratada järjepidevat huvi ja vaimustust kaasaegse Saksamaa, tema ühiskonna ja saksa keele vastu. Tekib ülemaailmne Saksamaa Liitvabariigi partnerkoolide võrgustik; koolid muutuvad tänu ühistegevustele ja vahetusele rahvusvaheliseks õpikeskkonnaks.
 
PASCH aitab atraktiivsete hariduspakkumistega kaasa järjepidevale kvalifikatsiooni tõsusule ja seda nii õpilaste kui ka õpetajate seas ning aitab sellega kaasa noorte inimeste teadmiste laiendamisele õpingute jaoks Saksamaal ja hilisemas tööelus. Lisaks sellele on eesmärkideks tihedate ja pikaajaliste sidemete ülesehitamine Saksamaaga ning koolide, õpetajate ja õpilaste ärgitamine avatud mõttevahetusele ja omavahelisele koostööle. Lisaks sellele on PASCH võrgustunud välismaale suunatud kultuuri- ja hariduspoliitika teiste initsiatiividega, nagu näiteks vabatahtlike teenistus „Kulturweit“.

Goethe Instituudi ülesanded ja meetmed

Goethe Instituut toetab rohkem kui 550  enda hooldatavat PASCH-kooli sellega, et aitab viia sisse või üles ehitada saksa keele õpet. Ta pakub õpetajatele metoodilis-didaktilisi täienduskoolitusi ja keelekursuseid ning varustab koole moodsa, multimediaalselt kasutatavate õppe-, õppimis- ja Saksamaad puudutavate materjalidega. Lisaks sellele on Goethe Instituut saatnud initsiatiivi raames õppeeksperte üle maailma partnerkoole abistama. Osalevate koolide õpilastele mõeldud noortekursused Saksamaal parandavad keeleoskust, tugevdavad kultuuridevahelist kompetentsi ja muudavad Saksamaa tundmise elavaks teadmiseks.
 
Veebileht www.pasch-net.de jaguneb kolmeks:
 • Üldosa
 • Õpetajad
 • Õpilased
Üldosa

Üldosa informeerib osalevatest institutsioonidest ja nende tegevustest. Siia kuuluvad projektid PASCH-initsiatiivi raames, kaastöötajate blogid erinevatest maailmas piirkondadest, PASCH-noortekursused Saksamaal ning partnerite vahetus rahvusvaheliseks koolipartnerlusteks. Interaktiivne maailmakaart annab ülevaate partnerkoolide võrgustikust ja osalevad koolid tutvustavad end seal lühikestes portreelugudes. 

Õpetajad

Siit leiavad õpetajad ideid, kuidas PASCH-net`ti saksa keele tunnis kasutada, õppematerjale alla laadimiseks ja infot metoodilis-didaktilistel teemadel. PASCH-õpiplatvormi saavad õpetajad luua oma virtuaalseid klassiruume või kasutada olemasolevaid kursuseid.
 
Community pakub võimalust materjalide vahetamiseks või otsida projektideks partnereid. Community`s, õpiplatvormis või blogides saavad õpetajad teostada erinevaid riike hõlmavaid projekte, nagu näiteks kohalikud online-õpilaslehed või podcastid.

PASCH-õpiplatvorm pakub oma PASCH-net`i tuutoritega online-täienduskoolitusi õpetajatele. Online-kursusel PASCH-net-juhiluba õpivad õpetajad tundma veebilehe pakkumisi saksa keele tunniks, nt community`d, õpiplatvorm või õpilasleht PASCH-Global. Online-kursusel Moodle-juhiluba saavad nad teada, kuidas kasutada PASCH-õpiplatvormi, mis tugineb Moodle`i tarkvaral, koolitunnis või õpetajakoolituse raames. 

Kontakt: lernplattform@pasch-net.de

Õpilased

PASCH-koolide saksa keele õppijad saavad teiste õpilastega suhelda community`s. Seal saavad nad üles laadida ka tekste, fotosid ja videosid, luua gruppe ja omavahel foorumites diskuteerida.

Võistlused ja projektid ärgitavad kaasa lööma. Erinevatel keeletasemetel tekstid tutvustavad Saksamaad, muuhulgas ka õppimisvõimalusi.

Regulaarsed diskussioonid, kaasalöömised ja õppimismängud kutsuvad saksa keelt harjutama.

Kes soovib olla PASCH-net Community`s või õpiplatvormis aktiivne, peab registreeruma ja seejärel end e-maili ja salasõna abil sisse logima.

  Kontakt: service@pasch-net.de

 
PASCH võrgustik hõlmab üle kogu maailma rohkem kui 1700 kooli. Goethe Instituut haldab üle 550 kooli riiklikes haridussüsteemides rohkem kui 100 riigis. Initsiatiivi „Koolid – tuleviku partnerid“ raames alustasid need koolid uuesti saksa keele õppega või laiendasid seda. Koolides pakutakse saksa keelt peamiselt teise võõrkeelena. Lisaks sellele kuuluvad PASCH võrgustikku Saksa Välismaise Koolihariduse Keskuse hallatavad 142 Saksa välismaist kooli ja ligi 1000 riiklikku kooli, kes pakuvad Kultuuriministrite Konverentsi Saksa Keelediplomit.

Schulporträts