Goethe-Zertifikat A2:
Fit in Deutsch

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 Foto: Getty Images/Comstock Images

Soovite ...

  • sooritada noortele vanuses 12–16 eluaastat mõeldud saksa keele eksamit
  • tõendada väga lihtsat saksa keele oskust
  • tõendada oma keeleoskust tasemel A2
  • omandada ametlikku ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaati

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch on noortele vanuses 12–16 eluaastat mõeldud saksa keele eksam. See tõendab lihtsat keeleoskust ja vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuetasemelise keeleoskustasemete  süsteemi teisele tasemele (A2).

Eksami sooritamisega näitate, et ...

  • oskate mõista ja kasutada lauseid ning sagedasti kasutatavaid väljendeid igapäevastes situatsioonides.oskate end mõistetavaks teha.
  • oskate end mõistetavaks teha lihtsates, rutiinsetes situatsioonides, kus on tegu informatsiooni vahetamisega tuttavatel ja tavalistel teemadel.
  • oskate lihtsate vahenditega kirjeldada enda päritolu ja hariduskäiku, vahetut ümbrust ning esemeid, mis on seotud otseste vajadustega.