Korduma kippuvad küsimused

Siit saate lugeda üldist teavet ja vastuseid korduma kippuvatele küsimustele Goethe Instituudi eksamite kohta.

Kui teil on täiendavaid küsimusi eksamite Goethe-Zertifikat A1 kuni C2 kohta, pöörduge tasuta ja ilma kohustusi võtmata otse meie eksamikeskustesse (Goethe Instituudid, Goethe Keskused ja eksamite koostööpartnerid).

Goethe Instituudi eksamitel saavad osaleda kõik huvitatud ning neid saab sooritada sõltumata Saksa kodakondsuse olemasolust. Need on mõeldud saksa keele kui võõrkeele ja saksa keele kui teise keele oskuse tõendamiseks.
Osalejatele on kehtestatud soovituslik vanuse alampiir.
Eksamikeskused püüavad vastavalt kohapealsetele võimalustele läheneda igale erivajadusega (näiteks krooniline haigus, nägemis- või kuulmispuue) eksaminandile individuaalselt. Erivajaduse liik ja aste tuleb seetõttu teada anda juba eksamile registreerumisel ning erivajaduse kohta arstitõend esitada. Eksamikeskus on kohustatud hoidma teavet konfidentsiaalsena.

Täpsemat teavet saate otse eksamikeskusest, kus te soovite eksamit sooritada.
Pöörduge selleks endale sobivasse eksamikeskusesse ja küsige personaalset nõu.
Võite ruumist lahkuda mõistlikuks ajaks (tualetis käimine). See märgitakse eksamiprotokolli.
Eksamil osalemine ei ole seotud konkreetsel keele- või ettevalmistuskursusel osalemise ega madalama taseme sertifikaadi olemasoluga.

Soovitame siiski osaleda eksamikeskuse ettevalmistuskursusel. Seal omandate vajalikud keele- ja eksamispetsiifilised oskused, mis muudavad eksami sooritamise võimalikult lihtsaks.

Pöörduge selleks endale sobivasse eksamikeskusesse ja küsige personaalset nõu.
Eksamite Goethe-Zertifikat A1 kuni C2 liigituse, mis põhineb Euroopa keeleõppe raamdokumendil, leiate aadressil
Goethe Instituudi eksamite ja keelekursuste tasemed
Euroopa keeleõppe raamdokument (GER)
Pöörduge selles küsimuses endale sobivasse eksamikeskusesse ja küsige personaalset nõu.
Kinnitus keelekursusel, tasemetestil, eksamil või muul sarnasel osalemise kohta ei ole piisav tõestus.

Üleilmselt tunnustatud tõend saksa keele kui võõrkeele vastava oskuse kohta on ainult tunnistus sooritatud eksami Goethe-Zertifikat A1 kuni C2 või Kleines Deutsches Sprachdiplom või Großes Deutsches Sprachdiplom kohta.
Eksamid Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom ja Großes Deutsches Sprachdiplom tõendavad Saksa kõrgkoolis (ülikoolis) õppimiseks vajalikku keeleoskust ning vabastavad TestDaF-eksami või muu kõrgkoolidega seotud eksami (DSH) sooritamisest.

Millised keelenõuded kehtivad teie valitud kõrgkoolis konkreetses õppeprogrammis või erialal, saate teada sellest kõrgkoolist (ülikoolist), samuti võite seda uurida veebilehelt www.sprachnachweis.de.
Kõigil Goethe Instituudi eksamitel kasutatakse kirjaliku osa hindamisel alates 2006. aasta augustist kehtivaid õigekirjareegleid. Aluseks on võetud „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (24. väljaanne aastast 2006 ja uuemad) ja „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (2006. aasta väljaanne ja uuemad).

Aktuaalsed kehtivad reeglid leiate internetist:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Õppimine on individuaalne protsess. See, kui kaua kulub teil konkreetse taseme saavutamiseks, sõltub mitmesugustest, ka individuaalsetest teguritest: pühendumisest, panustatud ajast ja lisaharjutuste kasutamisest.

Kui olete varem õppinud üht või mitut võõrkeelt, läheb saksa keele õppimine tavaliselt kiiremini. Suurt rolli mängib see, kas osalete keelekursusel oma koduriigis või Saksamaal, kus saate saksa keelt kuulata ja rääkida ka väljaspool tundi.

Õpiprotsessi jaoks on oluline ka tunni intensiivsus (intensiivkursus või õhtune kursus vms). Pöörduge selles küsimuses endale sobivasse eksamikeskusesse ja küsige personaalset nõu.
Harjutus- ja infomaterjale leiate iga eksamikirjelduse juurest
  • Materjalid veebis harjutamiseks
  • Materjalid allalaadimiseks
  • Materjalid tellimiseks
  • Eksamikord ja läbiviimistingimused
Osaliselt saate harjutusmaterjale ka Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi/Goethe Keskuse keelekursuste büroost.
Mõnedele eksamitele pakutakse kaugõppematerjali ja veebikursuseid.
Saksa keele kaugõpe
Eksamit saab tervikuna korrata ükskõik kui tihti. Üksikasjad, ka võimaliku osalise kordamise kohta, leiate konkreetse eksami läbiviimise tingimustest.
Goethe Instituudi tunnistused eksamite Goethe-Zertifikat A1 kuni C2 kohta on tähtajatud.

Paljud institutsioonid ja tööandjad nõuavad siiski tunnistust, mis oleks välja antud kuni kaks aastat tagasi.

Eksamite Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) ja Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) tunnistused jäävad kehtima ka pärast 01.01.2012, kui need asendati uue eksamiga Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ja mindi seega üle C2 tasemele.
Duplikaate ei väljastata.

Kui eksam on tehtud kuni 10 aastat tagasi, saab eksamikeskus, kus te eksami sooritasite, väljastada tasulise asendustõendi.
Nime muutmise korral (näiteks abiellumisel, lapsendamisel, lahutamisel või muul põhjusel) ei väljastata uut tunnistust ega asendustõendit.

Nime muutmist saab tõendada vastava ametkonna tõendi (sünnitunnistus, abiellumistunnistus vm) või selle kinnitatud koopiaga.

Nimi ja selle kirjaviis lähtub eksamile registreerumisel eksamikeskusele esitatud pildiga dokumendist. Tunnistus sooritatud eksami kohta väljastatakse nende andmete alusel.
Tunnistust saate näiteks õpingute jaoks kinnitada lasta kõigis avalik-õiguslikes ametkondades (kohus, ministeerium, kool, pank vms). Tööandjad nõuavad enamasti pädeva õigusbüroo kinnitust.
Ametliku tõlke saate tellida vandetõlgilt või tõlkebüroost.