Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 Foto: Getty Images/Echo

Sa soovid ...

  • sooritada lastele ja noortele vanuses 10-16    eluaastat mõeldud saksa keele eksamit 
  • tõendada väga lihtsat saksa keele oskust
  • tõendada oma keeleoskust tasemel A1
  • omandada ametlikku ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaati

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 on lastele ja noortele vanuses 10-16 eluaastat mõeldud saksa keele eksam. See tõendab väga lihtsat keeleoskust ja ja vastab esimesele tasemele (A1) Euroopa keeleõppe raamdokumnedi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal. 

Pärast eksami sooritamist näitad, et oskad ...

  • esitada lihtsaid küsimusi ja neile vastata ning midagi paluda ja palvele reageerida.
  • lihtsate väljendite ja sõnadega endast ja teistest kirjutada.
  • aru saada vestlustest ja tekstidest, mis käsitlevad tuttavaid teemasid.

Eeldused

  • Eksamit Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 soovitatakse alates 10. eluaastast.
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 eeldab Euroopa keeleõppe raamdokumendi esimest keeletaset (A1).
  • Selle tasemeni jõudmiseks vajate – sõltumata Teie eelteadmistest ja õpieeldustest – 80 kuni 200 õppetundi (à 45 minutit).