Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Foto: Getty Images/Daniel Laflor

Soovite ...

  • tõendada väga lihtsat saksa keele oskust
  • tõendada oma keeleoskust tasemel A2
  • omandada ametlikku ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaati

Goethe-Zertifikat A2 on täiskasvanutele mõeldud saksa keele eksam. See tõendab elementaarset keeleoskust ja vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuetasemelise keeleoskustasemete süsteemi teisele tasemele (A2).

Pärast eksami sooritamist näitate, et ...

  • oskate mõista ja kasutada lauseid ja sagedasti kasutatavaid väljendeid igapäevastes situatsioonides.
  • oskate end mõistetavaks teha lihtsates, rutiinsetes situatsioonides, kus on tegu informatsiooni vahetamisega tuttavatel ja tavalistel teemadel.
  • oskate lihtsate vahenditega kirjeldada enda päritolu ja hariduskäiku, vahetut ümbrust ja esemeid, mis on seotud otseste vajadustega.