Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 modular © Goethe-Institut

Te soovite ...

  • end ette valmistada ülikooliõpinguteks Saksamaal,
  • töökontekstis tõendada vilunud keelekasutaja tasemel saksa keele oskust,
  • end ette valmistada tööks meditsiini-valdkonnas Saksamaal,
  • tõendada oma keeleoskust keeleoskustasemel C1,
  • omada ametlikku ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaati?

Goethe-Zertifikat C1 on täiskasvanutele mõeldud saksa keele eksam. See tõendab vilunud keelekasutaja tasemel keeleoskust ning vastab viiendale tasemele (C1) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Edukalt sooritatud eksam tõendab, et …

  • oskate keelt kasutada tulemuslikult ning paindlikult nii avalikes-, õpi- kui ka tööoludes.
  • mõistate paljudel erinevatel teemadel pikki ja keerukaid tekste ning tabate ka varjatud tähendusi.
  • oskate end selgelt, loogiliselt ja üksikasjalikult väljendada keerukatel teemadel. 
  • oskate väljenduda spontaanselt ja ladusalt ning veenvalt oma seisukohta kaitsta.
Palun uurige enne õppetöö algust konkreetses kõrgkoolis või sealseteks õpinguteks ettevalmistavatel kursustel, kas omandatud Goethe-Zertifikat C1 vabastab teid välismaistele üliõpilastele mõeldud keeleoskust tõendavast sisseastumiseksamist.

Ettevalmistus

Harjutusmaterjalid

Siit leiate näidis- ja harjutusmaterjalid (sh interaktiivsed) veebis harjutamiseks, samuti spetsiaalsed versioonid vaegnägijatele ja/või vaegkuuljatele.

Lisainformatsioon

Eksami Goethe-Zertifikat C1 sooritamise eeldused, sisu ja lisainfo leiate siit: