Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Te soovite ...

 • end ette valmistada ülikooliõpinguteks Saksamaal
 • töö jaoks tõendada oma tugevasti edasijõudnute saksa keele taset
 • end ette valmistada tööks meditsiinivaldkonnas
 • tõendada oma keeleoskust tasemel C1omandada ametlikku ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaati

Goethe-Zertifikat C1 on eksam täiskasvanutele.
See tõendab tugevasti edasijõudnud keelevaldamist ja vastab viiendale tasemele (C1) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Pärast eksami sooritamist näitate, et ...

 • oskate mõista erinevatel teemadel nõudlikemaid ja pikemaid tekste ning ka varjatuid tähendusi.
 • oskate väljenduda spontaanselt ja ladusalt, ilma et peaksite eriti otsima seejuures sõnu.
 • oskate keelt kasutada ühiskondlikus ja ametialases elus või haridusteel või õpingutel efektiivselt ja paindlikult.
 • oskate end selgelt, struktureeritult ja põhjalikult väljendada keerukates olukordades. 
Palun uurige enne õppetöö algust oma kõrgkoolilt või siis ettevalmistuskursustelt, kas Goethe-Zertifikat C1 vabastab Teid välismaistele üliõpilastele mõeldud keeleoskust tõendavast sisseastumiseksamist. 

Eeldused

 • Eksamit Goethe-Zertifikat C1 soovitatakse alates 16. eluaastast.
 • Goethe-Zertifikat C1 eeldab keeleoskust, mis vastab viiendale tasemele (C1) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.
 • Selle tasemeni jõudmiseks vajate – sõltumata Teie eelteadmistest ja õpieeldustest – 800 kuni 1000 õppetundi (à 45 minutit).