Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Te soovite ...

  • end ette valmistada ülikooliõpinguteks Saksamaal
  • töökontekstis tõendada vilunud keelekasutaja tasemel (vaba suhtluse pädevus) saksa keele oskust
  • end ette valmistada tööks meditsiini-valdkonnas
  • tõendada oma keeleoskust tasemel C1
  • omandada ametlik ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat

Goethe-Zertifikat C1 on täiskasvanutele mõeldud saksa keele eksam. See tõendab vilunud keelekasutaja tasemel keeleoskust ning vastab viiendale tasemele (C1) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Edukalt sooritatud eksam tõendab, et ...

  • mõistate paljudel erinevatel teemadel pikki ja keerukaid tekste ning tabate ka varjatud tähendusi.
  • oskate väljenduda spontaanselt ja ladusalt, sõnu ning väljendeid eriti otsimata.
  • oskate keelt kasutada tulemuslikult ning paindlikult nii avalikes-, õpi- kui ka tööoludes.
  • oskate end selgelt, loogiliselt ja üksikasjalikult väljendada keerukatel teemadel. 
Palun uurige enne õppetöö algust konkreetses kõrgkoolis või sealseteks õpinguteks ettevalmistavatel kursustel, kas omandatud Goethe-Zertifikat C1 vabastab Teid välismaistele üliõpilastele mõeldud keeleoskust tõendavast sisseastumiseksamist.

Ettevalmistus

Harjutusmaterjalid

Siit leiate näidis- ja harjutusmaterjalid (sh interaktiivsed) veebis harjutamiseks, samuti spetsiaalsed versioonid vaegnägijatele ja/või vaegkuuljatele.

Lisainformatsioon

Eksami Goethe-Zertifikat C1 sooritamise eeldused, sisu ja lisainfo leiate siin: