Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Te soovite ...

  • end ette valmistada ülikooliõpinguteks Saksamaal
  • tõendada tööle kandideerimisel edasijõudnu tasemel saksa keele oskust
  • valmistada end ette töötamiseks meditsiini valdkonnas Saksamaal
  • tõendada oma keeleoskust tasemel B2
  • omandada ametlik ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat

Goethe-Zertifikat B2 on noortele ja täiskasvanutele mõeldud saksa keele eksam. See tõendab edasijõdnu tasemel keeleoskust ning vastab neljandale tasemele (B2) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Edukalt sooritatud eksam tõendab, et ...

  • mõistate keerukate konkreetsel või abstraktsel teemal tekstide põhisisu ja enda tegevusvaldkonna piires erialaseid mõttevahetusi.
  • oskate end nii spontaanselt ja ladusalt väljendada, et normaalne vestlus saksa keelt emakeelena kõnelevate inimestega on mõlema poole pingutuseta võimalik.
  • oskate paljudel erinevatel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma vaatenurka aktuaalsel teemal ning välja pakkuda erinevate võimaluste eeliseid ja puudusi.

Ettevalmistus

Harjutusmaterjalid

Siit leiate näidis- ja harjutusmaterjalid (sh interaktiivsed) veebis harjutamiseks, samuti spetsiaalsed versioonid vaegnägijatele ja/või vaegkuuljatele.

Lisainformatsioon

Eksami Goethe-Zertifikat B2 sooritamise eeldused, sisu ja lisainfo leiate siin: