Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Te soovite ...

 • osaleda ülikooli ettevalmistuskursustel Saksamaal
 • töö jaoks tõendada oma edasijõudnute saksa keele taset
 • end ette valmistada tööks meditsiinivaldkonnas
 • tõendada oma keeleoskust tasemel B2
 • omandada ametlikku ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaati

Goethe-Zertifikat B2 on eksam täiskasvanutele.
See tõendab edasijõudnud keelevaldamist ja vastab neljandale tasemele (B2) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Pärast eksami sooritamist näitate, et ...

 • suudate mõista konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel keerukate tekstide põhisisu ja mõista enda eriala piires ka erialaseid vestluseid.
 • oskate end niivõrd spontaanselt ja ladusalt väljendada, et võimalik on normaalne vestlus emakeelt kõnelevate inimestega mõlemal pool.
 • oskate väljendada end erinevatel teemadel selgelt ja üksikasjalikult, väljendada seisukohta aktuaalsel teemal ja välja pakkuda erinevate võimaluste eeliseid ja puudusi.  

Eeldused

 • Eksamit Goethe-Zertifikat B2 soovitatakse alates 16. eluaastast.
 • Goethe-Zertifikat B2 eeldab keeleoskust, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi neljandale tasemele (B2).
 • Selle tasemeni jõudmiseks vajate – sõltumata Teie eelteadmistest ja õpieeldustest – 600 kuni 800 õppetundi (à 45 minutit).