Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Te soovite ...

 • osaleda ülikooli ettevalmistuskursustel Saksamaal
 • elada ja töötada Saksamaal
 • tõendada oma keeleoskust tasemel B1
 • omandada ametlikku ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaati

Goethe-Zertifikat B1 on eksam nii noortele kui ka täiskasvanutele. See tõendab saksa keele iseseisvat kasutust ning vastab kolmandale tasemele (B1) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal. 

Pärast eksami sooritamist näitate, et ...

 • saate aru põhilisest informatsioonist, kui kasutatakse selget kirjakeelt ning tegemist on tuttavate teemadega nagu tööelu, kool, vaba aeg jms.
 • saate hakkama olukordades, mis võivad ette tulla saksakeelsetes riikides reisides.
 • suudate end lihtsalt ja selgelt tuttavatel ja endale huvipakkuvatel teemadel väljendada.
 • suudate sündmustest ja kogemustest rääkida, kirjeldada unistusi, lootusi ja eesmärke ning esitada lühikesi põhjendusi ja selgitusi.

Eeldused

 • Eksamit Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche soovitatakse alates 12. eluaastast.
 • Eksamit Goethe-Zertifikat B1 für Erwachsene soovitatakse alates 16. eluaastast.
 • Goethe-Zertifikat B1 eeldab keeleoskust, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kolmandale tasemele (B1).
 • Selle tasemeni jõudmiseks vajate – sõltumata Teie eelteadmistest ja õpieeldustest – 350 kuni 650 õppetundi (à 45 minutit).