Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Foto: istockphoto

Te soovite ...

  • kandideerida Saksamaal lapsehoidja kohale
  • keeleoskust kinnitavat tõendit viisa saamiseks, et abikaasa juurde kolida
  • tõendada oma keeleoskust tasemel A1
  • omandada ametlikku ja rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaati

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 on täiskasvanutele mõeldud keeleeksam. See tõendab väga lihtsat keeleoskust ja vastab esimesele tasemele (A1) Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel keeleoskustasemete skaalal.

Pärast eksami sooritamist näitate, et ...

  • oskate end väljendada, kui vestluspartnerid räägivad aeglaselt ja selgelt.
  • mõistate ja kasutate tuttavaid, igapäevaseid ja sageli kasutatavaid väljendeid ja lihtsaid lauseid (nt info inimese ja tema perekonna kohta, sisseostude tegemine, töö, vahetu ümbrus).
  • oskate ennast ja teisi tutvustada ja teistele inimestele nende kohta küsimusi esitada – nt kus nad elavad, milliseid inimesi nad tunnevad või millised asjad on neil olemas.

Eeldused

  • Eksamit Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 soovitatakse alates 16. eluaastast.
  • Goethe-Zertfikat A1: Start Deutsch 1 eeldab Euroopa keeleõppe raamdokumendi esimest keeletaset (A1).
  • Selle tasemeni jõudmiseks vajate  - sõltumata Teie eelteadmistest ja õpieeldustest -  80 kuni 200 õppetundi (à 45 minutit).