TestDaF

TestDaF Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Te soovite ...

  • Saksamaal õppida, teadustööd teha või töötada
  • sooritada eksamit, mida tunnustavad kõik Saksamaa kõrgkoolid
  • teadusasutusi ja tööandjaid veenda oma saksa keele oskuses

TestDaF on edasijõudnud taseme keeleeksam. See hõlmab Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuueastmelisel skaalal tasemeid B2 kuni C1.
 
Kui Te sooritate eksami TestDaF kõik neli osaeksamit Test-DaF-tasemega 4, siis kehtib tunnistus keeleoskuse tõendina õppimaks peaaegu kõikidel erialadel ja õppekavadel Saksamaa kõrgkoolides.
 
Samuti on keeleeksam TestDaF rahvusvaheliselt tunnustatud tõend saksa keele oskuse kohta teadusprojektides osalemiseks ja akadeemiliste ametikohtade jaoks.

Erialateadmisi eksamil ei nõuta.

Ülemaailmselt esindatud

Te saate eksamit TestDaF sooritada litsentseeritud eksamikeskustes. Hetkel on umbes 450 eksamikeskust, kus on võimalik seda eksamit sooritada.

Eksamikeskused Saksamaal
Eksamikeskused maailmas

Eeldused

  • TestDaF määratleb osalejate keeleoskuse Euroopa keeleõppe raamdokumendi neljandal/viiendal tasemel B2 ja C1. Seega on osalemise eeltingimuseks keeleoskus vähemalt tasemel B2.
  • Enne eksamile registreerimist peaks eksamil osalejatel olema kogunenud saksa keele tunde juba 700 kuni 1000 (à 45 minutit). Tõend saksa keele oskuse kohta eksamile registreerides pole vajalik.
Registreerige end kohe TestDaF-i eksamile!
 
Kui Teil on piisavad teadmised saksa keeles, registreerige end TestDaF-i eksamile. Me soovitame Teil eelnevalt selle eksamiga tutvuda. Kõige paremini sobivad selleks Goethe Instituudi või teiste eksamikeskuste ettevalmistuskursused või Goethe-Institut online-ettevalmistuskursus. Kurustel õpite tundma eksami formaati ja kulgu.
 
Te saate osaleda TestDaF-i eksamil kogu maailmas kuuel kindlaks määratud kuupäeval aastas. Registreerige end palun aadressil www.testdaf.de. Hiina Rahvavabariigis on eraldi ajad; registreerimine toimub National Education Examination Authority kaudu.
 
Erivajadustega eksaminandid peaksid välja valitud eksamikeskust aegsasti informeerima ja esitama kehtiva arstitõendi. Sel juhul saab eksami toimumist vastavalt kohandada.