TestDaF

TestDaF Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Te soovite ...

  • Saksamaal ülikoolis õppida, teadustööd teha või töötada
  • sooritada eksami, mida tunnustavad kõik Saksamaa kõrgkoolid
  • veenda teadusasutusi ja tööandjaid oma saksa keele oskuses

TestDaF on edasijõudnu tasemele vastav keeleeksam. See hõlmab Euroopa keeleõppe raamdokumendi (GER) kuueastmelisel skaalal keeleoskustasemeid B2 kuni C1.

Kui sooritate eksami TestDaF kõik neli eksami osa Test-DaF-tasemele 4, siis kehtib tunnistus nõutud keeleoskuse tõendina õppimaks peaaegu kõikidel erialadel ja õppekavadel Saksamaa kõrgkoolides.

Samuti on keeleeksam TestDaF rahvusvaheliselt tunnustatud tõend saksa keele oskuse kohta teadusprojektides osalemiseks ja akadeemiliste ametikohtade jaoks.

Erialateadmisi eksamil ei nõuta.

Ülemaailmselt esindatud

Saate eksami TestDaF sooritada litsentseeritud eksamikeskustes. Hetkel on umbes 450 eksamikeskust, kus on võimalik seda eksamit sooritada. Siin leiate eksamikeskused Saksamaal või kogu maailmas:

Ettevalmistus

Harjutusmaterjalid

TestDaF-i ettevalmistamisel on Teile abiks kaks terviklikku TestDaF-i näidiseksamit.

Lisainformatsioon

Eksami TestDaF sooritamise eeldused, sisu ja lisainfo leiate siin: